Nyhetsarkiv

Missnöje med ledarskapet får läkare att lämna Norrbotten

Drygt hälften av alla läkare som slutat sin tjänst i Norrbotten under de senaste fem åren gjorde det på grund av missnöje med ledarskapet.

Det visar en enkätundersökning gjord av Sjukhusläkarna i Norrbotten.

Undersökningen visar också att 81 procent av dem som slutade inte fick något avslutningssamtal.

I enkäten ställdes frågan vad som skulle fått läkaren att stanna kvar.

Så här svarade några av läkarna:

Ett mirakel! En fungerande organisation. En ledning som inte behandlar en föraktfullt och nonchalant. Inget. Ny chef. Ett fungerande sjukhus. Ett öppnare diskussionsklimat. Bättre utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö. Ökad bemanning. Rättvis aktiv sektions­chef. Lyhördhet. Att avtalet jag hade med chefen hade följts.

Anna-Karin Stridsman, ordförande för Sjukhusläkarna i Norrbotten, kan förstå den bitterhet som avspeglas i flera av svaren.

– Man har satsat på Norrbottens läns landsting i kanske 10-15 år, först som AT eller ST och sedan som specialist. Men om det inte fungerar med ledningen så bryr sig ingen, man blir inte ens kallad till ett avslutningssamtal.

Hon menar att det stora missnöjet med ledarskapet är alarmerande för Norrbottens sjukvård som är i stort behov av läkare och borde göra allt för att behålla dem man har.

Den 1 april hölls ett möte med landstingsledningen som enligt Anna-Karin Stridsman tog resultatet av enkäten på allvar och höll med om att det är oacceptabelt att så få får ett avslutningssamtal.

En liknande enkätundersökning har gjorts av Sjukhusläkarna i Halland, som även den visar missnöje med ledarskapet.

Katarina von Bothmer-Östling, ordförande för Sjukhusläkarna i Halmstad:

– De öppna kommentarerna i vår enkätundersökning visar frustration över det sätt som ledningen är organiserad i Region Halland. Man tycker att cheferna är för långt från verksamheten och man känner sig inte lyssnad på.

Även i Halland har Sjukhusläkarna träffat ledningen och diskuterat missnöjet bland läkarkåren.

Katarina von Bothmer-Östling:

– Det var ett bra möte där jag tycker att man visade förståelse för den kritik som framkom i enkäten.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera