Nyhetsarkiv

IVO: ”Missar många andra viktiga faktorer”

Artikeln ingår i temat Lex Maria-granskning

Vårdplatsbristen är inte den enda orsaken till att vårdskador sker – om man fokuserar för mycket på det missar man andra viktiga bakomliggande faktorer. Det menar Peder Karlsson, enhetschef på IVO:s avdelning Mitt.

Hans omedelbara reflektion efter att ha tagit del av Sjukhusläkarens gransk­ning som visar att vårdplatsbrist och personalbrist var en bidragande orsak till var fjärde dödsfall under förra året är ”så enkelt är det inte”.

– När vi tittar på våra Lex Maria-ärenden ser vi också de här problemen, men det är viktigt att poängtera att det vanligtvis finns ytterligare bakomliggande orsaker som påverkar varje händelse. Vi tycker att det är oerhört väsentligt att vårdgivarna själva jobbar med ALLA dessa och därför begär vi ofta kompletteringar när vi anser att deras analyser och åtgärder är för ensidiga och otillräckliga. Det är viktigt att man inte lurar sig själv genom att tro att det bara är en isolerad faktor som har bidragit, säger han.

IVO:s interna söksystem i dag är inte uppbyggt så att dödsfall automatiskt går att sortera fram och sortera efter orsak, förklarar Peder Karlsson.

Peder Karlsson, enhetschef på IVO:s avdelning Mitt.

– För oss räcker det att kunna peka ut några viktiga områden; diagnos, vård och behandling, samverkan – kända faktorer som återkommer år från år och som är viktiga områden att utveckla vidare. Ska vi söka fram just dödsfall ur vår interna statistik och analysera varför de har inträffat så måste vi gå in och läsa varje enskilt fall. Men jag vet också att vi har ett pågående arbete i myndigheten där vi försöker förbättra sökbarheten och få fram mer nyanserad statistik. Men därifrån till att säga att det finns EN faktor som är orsaken till varje dödsfall är att ta ett steg för långt.  Oavsett hur systemen utvecklas kommer vi sannolikhet inte att kunna konstatera något i den vägen.

Men är det inte viktigt att belysa att vårdplatsbristen ändå i stor utsträckning bidrar till att patienter dör?

– Min uppfattning är att det oftast inte är huvudorsaken, inte enkom. Men visst är förekomsten av dödsfall högre om det råder vårdplatsbrist. Vi har tagit upp det här – vi har sett att vårdplatsbristen och utlokaliseringen ofta är en bidragande faktor till att vårdskador uppkommer. Det är oerhört väsentligt att vårdgivaren själv jobbar med det och vi tycker inte att vårdgivaren alltid har ett svar på hur många som faktiskt behövs. De tittar förmodligen bakåt och ser retroperpektivt – hur många som behövs vid ett normalläge. Vårt jobb är att identifiera när det brister och då återkopplar vi och begär att få förtydliganden i bakomliggande orsaker. Hur jobbar ni, hur tänker ni för att patienterna­­ ska vårdas på rätt nivå?

Peder Karlsson tar ambulansverksamheten som exempel och berättar att det har förekommit enstaka dagar på vissa orter då alla ambulanser har varit upptagna och patienter har behövt transporteras i ett annat fordon in till sjukhuset.

– Ska vi ha ännu fler ambulanser då? Om detta inträffar någon enstaka gång? Det vi ser är att vårdgivarna försöker fundera över: hur mycket behöver vi? Vad ska vi lägga pengarna på? Och svaret är inte alltid enkelt. I vissa fall vill man kanske ha fler vårdplatser eller fler ambulanser men det omöjliggörs på grund av personalbrist.

Hur driver ni frågan om vård­platsbrist framåt?

– Vi driver de här frågorna genom att vi tar upp dem och anger dem gång på gång i våra rapporter. Vi har gjort många tillsyner där vi belyser tillgänglighetsproblem. Men till syvende och sist måste vårdgivaren själv göra sitt arbete med att följa upp och prioritera. Det är de som har ansvaret för att bedriva en god och säker vård – det är inte IVO. Vi är ett kontrollorgan, men också en funktion som ska bistå med lärande. Vi letar efter systematiken för att organisationen ska klara av att hantera det mesta med god kvalitet. Sedan kommer det i en normalfördelningskurva att alltid inträffa vissa tillfällen när alla vårdplatser tar slut eller ambulanserna är upptagna. Men det ska inte vara det vanliga. Överbeläggningar och utlokaliserade patienter ligger på en viss procentsats och minskar inte så som vi önskar – mycket på grund av den personalbrist som råder.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera