Nyhetsarkiv

Ministerrådet enades om förslag till nytt patientrörlighetsdirektiv

Spanien som, under Sveriges tid som ordförandeland i EU förra året, var en av de fem nationer som stoppade det svenska förslaget har nu under sin egen period som ordförandeland ändrat uppfattning i flera frågor.

Landet accepterar nu det svenska förslaget nästan till 100 procent, även när det gäller rätten att behandlas och få ersättning av privata vårdgivare som inte har avtal med det offentliga.

Det som fick Spanien att ändra uppfattning var att man fick igenom sina krav om pensionärers rättigheter till vård i andra medlemsstater. En fråga som är stor i Spanien.

Förslaget som Ministerrådet nu enats om innebär att medlemsstaterna själva får avgöra om man vill införa system med förhandstillstånd till sjukhusvård i andra medlemsstater.

Sverige har idag inga krav på förhandstillstånd.
I pressmeddelandet från Socialdepartementet sägs att Ministerrådet enats om att Europas patienter ska få rätt till ersättning för vård i andra medlemsstater om vården finns i patientens hemland.

Ministerrådets förslag ska nu behandlas av EU-parlamentet, som tidigare varit tydligt i kravet att ett nytt direktiv måste utformas så att det inte blir en “rikemansrättighet”. Den stora knäckfrågan för EU-parlamentet blir nu att enas om system där patienten inte ska behöva vara osäker om han eller hon kommer att få ersättning för vården i andra EU-medlemsstater.
Det har talats om att lista alla behandlingar som patienten ska ha rättighet till och att införa administrativt hanterbara voucher-system.

– Det kan ta sin tid, men min uppfattning är att det blir ett nytt direktiv, eftersom man måste få fram ett sådant, så att patienterna vet vad som gäller, säger Maria Nilsson, departementssekretare på Socialdepartement.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera