Nyhetsarkiv

Medicinsk vårdgaranti verklighet i Norge

Varje invånare i Norge har idag rätt till en allmänpraktiserande läkare, en fast läkarkontakt (fastlege), som fungerar som ”portöppnare” till den specialiserade vården. Alla remisser ska värderas av specialist inom 30 dagar, vid misstanke om allvarlig eller livshotande sjukdom inom 15 dagar.

Därefter gör specialisten en prioritering inom ramen för en medicinskt grundad vårdgaranti med differentierade väntetider i förhållande till diagnosens svårighets­grad. Vårdgarantin backas upp av beslutsstöd med väntetidsgarantier.

I dag finns beslutsstöd för ett 30-tal medicinska områden som tillsammans täcker in de flesta vanliga diagnoserna, och fler är på gång.

I den norska vårdgarantin innebär tidsgränserna maximal väntetid till behandling. Den specialist som tar emot remissen ska tillsammans med patienten lägga upp ett utrednings- och behandlingsförlopp med behandlingsstart före tidsfristens utgång. Om ingen diagnos har kunnat sättas inom den angivna tiden ska det vid tidsfristens utgång finnas en tidssatt plan för det fortsatta utredningsförloppet.

Patienter som inte fått behandling inom tidsfristen har rätt till vård i annan sjukvårdsregion eller, om så krävs, i utlandet.

Exempel: Operation av hängande ögonlock som påverkar syn eller synfält är ett exempel som använts flitigt i den danska debatten om behandlingsgarantin. I Danmark har patienter med denna diagnos ofta opererats inom en månad, medan patienter med svårare och mer komplexa diagnoser fått vänta.

Det norska beslutsstödet (i detta fall prioriteringsvägledning för ögonsjukdomar) anger den maximala väntetiden till operation av hängande ögonlock till 26 veckor, med en mer skyndsam behandling under vissa villkor, till exempel om patienten riskerar försämrad syn, att förlora körkortet eller har särskilt stora besvär.

Som jämförelse har patienter med behandlingsbara förändringar i gula fläcken (våt makuladegeneration) rätt att få behandling inom maximalt sex veckor.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera