Nyhetsarkiv

Medicinklinikens chef avgår, men fackliga representanter kräver att även de ytterst ansvariga lämnar sina poster

– Görel Sundbeck har tagit det enda rätta beslutet, säger Niklas Brywe, facklig representant i Varberg. Men hela ledningen bör avgå, man har ett kollektivt ansvar för det som hänt. Det yttersta ansvaret bär sjukhuschefen Kristina Wallentin, så länge hon sitter kvar kan jag inte
se att förtroendet kan byggas upp igen, menar han.
– Det är dags att avsluta de repressiva ledarskapet och att det införs en öppen ledarkultur på sjukhuset i Varberg. Därför behövs hela ledningen bytas ut. Man har för länge levt i en verklighet där man trott att man är maktfullkomlig, men nu har vi fått nog.
Även chefläkaren Gösta Rüter bör avgå menar överläkaren på medicinkliniken Johan Vaktnäs som även han välkomnar beskedet att Görel Sundbeck avgår.
– Gösta Rüter är den högst ansvarige för patientsäkerheten på sjukhuset. Att i den positionen inte vilja veta varför den polisanmälda läkaren loggat in sig är skrämmande.
– Det är chefläkarens uppgift att ta reda på om inloggningen var otillbörlig eller ej och det har han inte gjort i det här fallet. Varför pratade han inte med personen ifråga för att ta reda på hennes syfte?
Syftet har nu utretts och visat sig vara helt korrekt.
Under de tre år som Görel Sundbeck varit chef har det i omgångar stormat kring kliniken Kliniken har under en lång rad år brottats med stora arbetsmiljöproblem.

Se också:

• Inga krav i rutinerna att det krävs chefens tillstånd för att få gå in i journalen

• Läkaren behandlades som en brottsling
• ”Katastrof för patientsäkerhetsarbetet”
• Idag kan en sjukhuschef bara prövas av sina chefer
• Förundersökningen nedlagd – Den polisanmälda läkaren: “Det känns underbart!”
• Datainspektionen: Hur vården ska bedrivas lägger vi oss inte i
• Här slänger sjukhuschefen Kristina Wallentin ut läkarna från presskonferensen
• Först fick läkaren inget veta, sedan fick läkaren inget säga
• Socialstyrelsens generaldirektör: Var syftet att skriva en avvikelserapport kan jag inte se att läkaren begått något brott
• Landstingets förhandlare: ”Varken vi eller SKL har rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren”
• Så säger lagen och Socialstyrelsens föreskrifter
• Sjukhuschef polisanmälde läkare som skulle rapportera misstänkt felbehandling av patient som dog

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-04

En dag på SÖS / Kritik mot SKR:s rapport / SKR:s svar på kritiken / Krönika: "Hur prioriteras resurserna?" / Medicinsk etik: "Det finns ett uppdämt behov av att föra samtal" / Musik som medicin

Prenumerera