Nyhetsarkiv

Massivt missnöje med ledningen, men chefernas egna barometrar pekar bara uppåt

I Mölndal är förtroendet ännu lägre för de högsta cheferna. Där är bara sju procent av medarbetarna nöjda och hela 75 procent svarar att de saknar förtroende för ledningen.
Det visar den första koncernövergripande medarbetarenkät som gjorts, som publicerades i maj.

Enkäten avslöjar också att medarbetarna inte anser att det är tillräckligt högt i tak på sjukhuset. Bara fyra av tio anser att alla vågar framföra sina åsikter på avdelningen/enheten och bara en av tre tycker att det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter.

Mest nöjda med verksamheten är cheferna visar enkäten, vilket bekräftar ledningens mycket positiva självbild och bedömning av läget i den delårsrapport som kom två månader före medarbetarenkäten.

I delårsrapporten är tongångarna odelat positiva. Där berömmer ledningen sig själv för ett utmärkt arbete och i den sammanfattande analysen av verksamhetens utveckling går det att läsa: ”Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver effektiv sjukvård av högsta kvalitet där patienternas eller kundernas förväntningar på vård och behandling överträffas.”
”Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger varje patient rätt och säker vård.”

Den positiva självbilden kryddas med fyra egna barometrar där nålen pekar på ok och bra i samtliga fall.

När det gäller det som ledningen kallar ”Medarbetarperspektivet” så pekar barometernålen på ”Bra”.

Att ledning och anställda har olika perspektiv är lätt att förstå av ledningens motivering till det positiva värdet: ”Medellönerna är relativt sett lägre vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i jämförelse med andra sjukhus och kategorier och antalet anställda har minskat med 354 personer jämfört med året innan”. Anställda med en mer framåtsyftande målsättning skulle kanske vrida barometernålen åt andra hållet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera