Nyhetsarkiv

Massiv kritik mot utbildningsexport

Får svensk sjukvård stå tillbaka när 35 läkare från Saudiarabien ska få sin ST-utbildning i Skåne? Ja, menar både utbildningsansvariga, politiker och fackliga företrädare som Sjukhusläkaren har pratat med. Men vårdexportbolaget Skåne care AB som har sålt utbildningarna är av en annan uppfattning.

53 miljoner kronor. Så mycket betalar landstingsägda Skåne care till region Skåne för att 35 saudiarabiska läkare ska få sin ST-utbildning i Skåne. En summa som inte alls motsvarar tidsåtgången för att ta hand om dem, menar sverigedemokraten och röntgenläkaren Mattias Kristiansson.

Mattias Kristiansson är röntgenläkare och politiskt aktiv Sverigedemokrat.

– Enligt de utbildningsansvariga jag har pratat med matchar ersättningen inte den arbetsinsats som krävs för att utbilda dessa läkare. Dessutom är antalet ST-läkare man kan ta emot begränsat på klinikerna, oavsett vilken ekonomisk ersättning man får. Kapaciteten på röntgen på SUS, där jag själv jobbar, är just nu åtta stycken ST-läkare och det tar ungefär dubbelt så lång tid att handleda en läkare från Saudiarabien än en läkare som är utbildad i Sverige. Det här projektet äter därför upp ca 25 procent av utbildningskapaciteten, vilket innebär att de svenska läkarna får stå tillbaka för att läkare från andra länder ska utbildas och sedan direkt återvända till sitt hemland, säger han. Enligt ägardirektivet till Skåne care ska bolaget sälja situationsanpassad ledig kapacitet. I det här fallet saknas ledig kapacitet, men den har sålts ändå, menar Mattias Kristiansson.

– Dessutom ska frågor av principiell betydelse eller annat av större vikt lyftas till regionstyrelsen. Trots att man här har ingått avtal med en diktatur som flagrant bryter mot mänskliga rättigheter har det inte gjorts. Man har i princip rundat både professionen och politiken och tagit ett beslut på tjänstemannanivå.
Skåne Care är även mellanhand vid viss annan vårdexport, t.ex. då Region Skåne opererar hjärtsjuka barn från Island, men detta är inget Mattias Kristiansson ifrågasätter.

Att professionen får stå tillbaka håller Lena Engellau, studierektor på Bild- och Funktionsmedicin i Lund, med om.

– Våra utbildningskvoter är fyllda med egna och randande ST-läkare, medicine studerande från grundutbildningen och utländska medicine studerande via Medicinska Fakulteten. För att kunna upprätthålla kvaliteten på utbildningen har vi ett tak för antalet utbildningsplatser och tvingas redan i dag tacka nej till hälften av de ST-läkare som vill randa sig på röntgen. Så var det redan innan Skåne Care AB ingick avtalet med Saudiarabien, säger hon.

Lena Engellau är studierektor på Bild- och funktionsmedicin i Lund.

Utbildningsansvariga i verksamheterna på SUS har i de flesta fall inte tillfrågats om förutsättningarna för att ta emot SMTP-läkare (Specialist Medical Training Program) från Saudiarabien innan avtalet ingicks, berättar Lena Englau. Att utbilda SMTP-läkare, i tillägg till egna och randande ST-läkare har därför en undanträngande effekt, menar hon.

– Vidare bedömer jag och de utbildningsansvariga på röntgen i Lund, att en SMTP-läkare med de speciella förutsättningar som råder, kommer att ta dubbel utbildningsinsats i anspråk. I manualen från Skåne Care AB står att randningsplatser för SMTP-läkarna skall kunna garanteras, vilket ytterligare spär på den undanträngande effekten.

Personligen tycker Lena Engellau att man även skulle ha vägt in de etiska aspekterna av att ingå avtal med Saudiarabien. En ytterligare konsekvens är nämligen ett minskat utrymme för nyanlända läkare, varav många flyktingar, som behöver göra provtjänstgöring och/eller komplettering av sin ST-utbildning. menar hon.

– Dessa läkare skulle verkligen bidra till vår sjukvård, medan SMTP-läkarna skall återvända till Saudiarabien.

Lena Engellau och de utbildningsansvariga på röntgen befarar dessutom att kostnaderna för att utbilda SMTP-läkare kommer att överstiga den ersättning som verksamheterna får av Skåne Care AB.

Även facket är kritiskt till avtalet kring de Saudiarabiska ST-läkarna och förklarade sig oeniga i MBL-förhandlingen, berättar Naomi Clyne, förste vice ordförande i Mellersta Skånes Läkarförening.

Naomi Clyne är förste vice ordförande i Läkarförbundet Mellersta Skåne

– Vi har brist på specialister och det är givetvis de som ska handleda läkare under fortbildning. För att inte handledningen ska ske på fritiden måste fler läkare anställas för att täcka tidsåtgången som det här avtalet medför. På grund av stora pensionsavgångar är det ont om specialister. I stället får vi försöka fylla på med ST-läkare underifrån för att avlasta de specialister vi har.

I det läget vården i Skåne befinner sig i i dag finns det inte utrymme att sälja läkartid för handledning till uppdragsutbildning, anser Naomi Clyne. Hon upplever att man på lokal nivå har lyssnat på och tagit de fackliga synpunkterna på allvar, bland andra av forskningschefen på SUS.

– Vi har haft en konstruktiv dialog utifrån det läge vi befinner oss i nu och fått löfte om att de pengar som betalas ut från Skåne care verkligen ska komma verksamheterna till godo och gå till att anställa fler ST-läkare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera