Nyhetsarkiv

Martin Ingvar: Akademins ställning stärks

Regeringens forskningsproposition visar på en framtidsoptimism och ett viktigt ledarskap. Jämför med EU som nu satsar allt på jordbruket och genomför besparingar och neddragning på forskningen. Den svenska regeringen har ett gott sinne för att framtiden ska vinnas med forskning.

Att basanslaget ökar i forskningspropositionen, men med kvalitetskrav, leder till en hälsosam tävlan mellan universiteten. Det kommer att leda till att akademins ställning stärks i sjukvården.

Den storskaliga forskningen som blir möjlig genom SciLifeLab kan utnyttja de unika svenska fördelarna med registerforskning med en stor patientstock. Genom detta kan vi få sanningar, inte bara sannolikheter och det innebär att vi kommer att kunna få svar en gång för alla på det som tidigare varit stora frågor för forskningen, så att vi kan lägga dem åt sidan.

När det gäller kvalitetsbedömning med peer review delar jag utbildningsdepartementets fråga om enbart bibliometri kan ge hela sanningen om forskningens kvalitet. Men det är nog mycket svårt att hitta ett radikalt annorlunda system som alla blir nöjda med.
Den mest framgångsrika kliniska forskningen är i dag translationell, den kombinerar kliniskt och prekliniskt. Det kräver oerhört mycket att få fram ny forskning ”bedside”, det är inte en rimlig modell. Att samla in data, ja, men inte att genomföra hela forskningen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera