Nyhetsarkiv

Marie Wedin vald till Läkarförbundets ordförande

Så säger Marie Wedin som valdes till ny ordförande för Läkarförbundet den 10 december.

Landstingens inflytande är för starkt. Skilj på beställare och utförare, utvidga det fria vårdvalet och stärk öppenvården. Om sjukvården får större frihetsgrader så kommer vården själv att hitta de bästa möjligheterna att effektivisera och reducera kostnaderna, menar Marie Wedin.

Marie Wedin tror att tiden är mogen att tillsätta en parlamentarisk utredning om sjukvårdens framtida finansiering. Det rödgröna blocket var för det i valet, så jag tror att det finns en allmän förståelse för nödvändigheten att ta tag i den här stora frågan.
Marie Wedin tror inte att det kommer att gå att ducka så länge till.

– Medborgarna kommer att kräva att få påverka sin egen sjukvård i större utsträckning, kraven kommer att öka. Det finns också stora patientgrupper som inte får den vård som de ska få. Det är faktiskt så att det idag inte bara finns en underförskrivning av läkemedel utan även en underförskrivning av sjukvård över huvudtaget.

Den demografiska utvecklingen med en allt äldre befolkning gör att det också blir nödvändigt att hitta nya lösningar. I dagens system räcker inte pengarna till.

Vilka övriga frågor sätter du högst på dagordningen?
– Införandet av en medicinsk vårdgaranti. Dagens vårdgarantisystem är så dåliga att de bör slopas. Det måste också till mer läkarmedverkan när det gäller vården av äldre. Här tror jag på införandet av en kommunöverläkare. Behovet av evidensbaserad rehabilitering är också stort.

Som ordförande i Läkarförbundet tänker Marie Wedin även satsa på att utveckla det samarbete med patientorganisationerna som hon var med om under tiden som ordförande i Sjukhusläkarföreningen.

Vilka är Läkarförbundets största utmaningar i framtiden?
– Att i den föränderliga sjukvårdsvärlden kunna stärka patient – läkarmötet. Det är oehört viktigt både för att få kvalitet på vården, men också för att åstadkomma en bra arbetsmiljö för läkarkåren. Här gäller det också att skydda läkaren från onödig administration och dåliga IT-system

Vad ser du fram emot?

– Att stärka och lyfta de förtroendevaldas engagemang och att visa att Läkarförbundet engagerar sig i viktiga frågor på ett tydligt sätt. De förtroendevalda ska kunna känna stolthet och känna att det känns meningsfullt att representera läkarkåren.

Vad vill du att Läkarförbundet uppnår nästa år?

– Att det blir ett bra arbetsklimat i Centralstyrelsen och att Läkarförbundet får genomslag för sin politik. Under 2011 skulle jag också, som sagt, vilja se mer läkarmedverkan i vården av de äldre och en medicinsk vårdgaranti.

Du bor i Helsingborg, kommer du att flytta till Stockholm eller kommer du att pendla?

– Jag kommer att pendla.

Det har varit mycket diskussioner om att omorganisera Läkarförbundet. Vad behöver göras tycker du?

– Under det här året hoppas jag att den arbetsgrupp som sysslar med frågan kan lösa problemet med de medlemmar som är anställda i sjukvårdsföretag utanför den offentliga sektorn. De måste representeras på ett bra sätt. Detsamma gäller cheferna som är dåligt representerade.

Du lämnade ordförandeposten i Sjukhusläkarföreningen omedelbart. Är det något du kommer att sakna?

– Det goda arbetsklimatet och de kreativa diskussionerna.

Har du några råd till den som efterträder dig som ordförande i Sjukhusläkarföreningen?

– Våga låta olikheterna komma till tals, det ger den bästa gemenskapen och det bästa resultatet.

Vad minns du mest från din tid i Sjukhusläkarföreningen?

– Det jag tänker på är att tidningen Sjukhusläkaren fick sådant genomslag. Det hade jag inte i min vildaste fantasi kunnat tro.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera