Nyhet

Marie Wedin: ”Trevligt men insiktslöst av alliansen”

Maximalt fem dagars väntan på läkarbesök i primärvård, specialist inom 30 dagar och påbörjad behandling inom 60 dagar. Så ser den mest långtgående varianten av alliansens vässade vårdgaranti ut, enligt Dagens Medicin onsdagen den 17 mars. Även andra alternativ med längre väntetider för behandling har förts fram i alliansens sjukvårdspolitiska arbetsgrupp.

– Det bästa med förslaget är kortare väntetider för att träffa en specialistläkare. Däremot är tidsgränsen för behandling stelbent utformad. Dessa beslut måste avgöras i mötet mellan läkare och patient. En cancerpatient kan behöva påbörja sin behandling inom två dagar, medan det för andra typer av patienter kan räcka med sex månader, säger Sjukhusläkarföreningens ordförande Marie Wedin.

Sjukhusläkarföreningens förslag till vårdgaranti innebär maximalt 30 dagars väntetid till specialistläkare samt ett planlagt sammanhängande behandlingsförlopp utifrån patienternas medicinska behov. Denna plan, som upprättas gemensamt av läkare och patient, ska ses som ett kontrakt för planlagd utredning, behandling och rehabilitering.

– Planeringen måste göras utifrån medicinska behov, patientens önskemål samt tillgängliga resurser i sjukvården. Alliansens modell kostar onödigt mycket och riskerar att leda till oetiska undanträngningsmekanismer. Resurserna är inte obegränsade. Om vi inte har möjligheter att prioritera utifrån medicinska behov riskerar en sådan stelbent modell leda till att yngre och högutbildade svenskar i än större utsträckning än i dag tränger undan svagare grupper, till exempel äldre med fler och otydliga diagnoser.

– Alliansens förslag om kortare väntetider till specialistläkare är ett steg i rätt riktning, men behandlingsgarantin är trubbig och riskerar att styra fel.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-04

Tema: Intensivvård / De riskfyllda flyttarna har mer än fördubblats på tio år / Studie visar: Ökad risk att dö efter förflyttning på grund av resursbrist / Intensivvårdsregistrets ordförande efterlyser fler intermediärvårdsplatser / Läkare på Huddinge: Vi behöver dubbelt så många IVA-platser / Flytten av patienter ska minskas drastiskt - men problemen kvarstår / Pressat läge på Sveriges största intensivvårdsenhet / Sjukhusläkaren har pejlat läget från norr till syd

Prenumerera