Nyhet

Marie Wedin på rekordbesökt fullmäktigemöte : ”Enskilda lönesamtal gav landets sämsta löner”

Det blev ett livfullt fullmäktigemöte med rekordmånga deltagare. Mediaintresset för Sjukhusläkarföreningens politik var också ovanligt stort den här gången. Flera tidningar var på plats, med de stora medicinska tidningarna Dagens Medicin och Läkartidningen i spetsen.

Efter Marie Wedins besked om utfallet i Kronoberg var det kanske inte så konstigt att fullmäktige ställde sig bakom en motion till Läkarförbundet från Sjukhusläkarföreningen i Lund om att ännu tydligare understryka den traditionella förhandlingsmodellen i nästa års lönerörelse.

– Det är viktigt att det är den modellen som ska gälla om endera parten begär det, menade Marie Wedin.

Fullmäktige ville också ge förbundet i uppdrag att utbilda fackliga förtroendevalda i den traditionella förhandlingsmodellen.

– Det här kräver lokal förhandlingsvana om det ska fungera bra, sade Erik Dahlman från Lund.

Motionslusten hade varit stor inför 2006 års fullmäktigemöte så det gällde för delegaterna att hålla sig alerta.

Den hotbild som vilar över jouravtalet kom fram i en motion från Lund som krävde att läkare med stor klinisk erfarenhet och lokal förhandlingsvana ska kunna sitta med vid förhandlingsbordet i nästa års avtalsrörelse.

Hur den nya arbetstidslagstiftningen med 11 timmars sammanhängande dygnsvila och 48 timmars maximal veckoarbetstid ska tolkas rådde det delade meningar om.
– Det är inte självklart hur man ska kryssa mellan den nya svenska arbetsmiljölagen och EU:s arbetstidsdirektiv, sade Christina Spjut och menade att det behövs tydliga riktlinjer.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-06

Tema: Ledarskap / ”Att bli verksamhetschef var som att kliva in i en snöstorm” / Forskare: Detta gör en ledare bra / Hälso- och sjukvårdsdirektören som kom utifrån och fick lämna efter bara åtta månader / Så arbetar Läkarförbundet för att läkare ska kunna bli chefer / Politikernas våra drömmar: Visioner och värdegrunder / Så gick Västerbotten från ”världsbäst” till ”från fjäll till kust / November 2019 blev en svart månad för den svenska landstingssjukvården

Prenumerera