Nyhetsarkiv

Marie Wedin i debatten om sjukvårdens svåraste frågor

I debattartikeln pekar Marie Wedin på två tendenser som förstärker bilden av en ojämlik sjukvård: Trenden att föra ner ansvaret för läkemedelskostnaderna på den enskilda klinikens budget och villkorade satsningar som kömiljarden, som skapar undanträngningseffekter som drabbar dem som är svårast sjuka.

”Ett hälsoekonomiskt perspektiv kräver att staten tar ett större ansvar för sjukvården i landet. Det är inte rimligt att skjuta över ansvaret för orimliga valsituationer och svåra etiska dilemman på enskilda kliniker och läkare”, skriver Marie Wedin.

Hon betonar även att de svåra valen inom vården kommer att bli både fler och svårare om politikerna inte hanterar frågan om framtidens finansiering av sjukvården, en fråga som samtliga partier undvikit i valrörelsen.

Marie Wedin lyfter frågan om andra finansieringsformer i vården, när landstinen inte klarar uppgiften att skapa en likvärdig vård:

”Det bästa vore att staten antog rollen som finansiär. Då kunde, när en ny behandlingsmetod eller ett nytt effektivt läkemedel fanns att tillgå, en nationell finansieringsberäkning göras och rimligt med pengar avsättas.
Ett annat alternativ är att nationella prioriteringar blir tvingande och att medborgarna får rätten att söka vård fritt över landet med någon form av vårdpeng i ryggsäcken.”

Läs hela artikeln på SvD:s Brännpunkt här.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera