Nyhetsarkiv

Mantecs svindleridömde vd vägrar svara på frågor om konsultuppdrag

I huvudavtalet från 2008 med Västernorrlands landsting presenterar Mantec sin verksamhet i form av powerpointbilder. Där står bland annat att Mantec sammantaget har genomfört mer än 369 framgångsrika projekt varav 40 inom sjukvård.

Enligt företaget har det erfarenhet av flera framgångsrika konsultuppdrag vid Haukelands Universitetssjukhus, Aker och Ullevåls Universitetssjukhus, Asker och Baerums sjukhus i Oslo samt St. Olavs sjukhus i Trondheim. Mantec skriver i sin powerpointpresentation att resultat från projekt visar en produktivitetsökning från 10 till 40 procent och att man lyckats minska bemanningen på kliniknivå från fem till 14 procent.

– Det är ingen redovisning av meriter eller referenser, det är reklam. Ingenstans står var resultaten är hämtade och det saknas grundläggande uppgifter om när, var och hur dessa projekt genomfördes. Det är så ovederhäftigt att man undrar hur landstinget kan ha nöjt sig med detta, säger Lennart Bråbäck.

Sören Lanner är upphandlingschef vid landstinget i Västernorrland. Han kan inte svara på frågan hur ett landsting kan upphandla konsulttjänster för nära 54 miljoner kronor, utan att närmare kontrollera referenser och tidigare erfarenhet.

– Vi hade en muntlig genomgång med Mantec och vi tog också del av en overheadpresentation. Vi ansåg att det räckte, säger Sören Lanner.

Inga uppgifter om att man köpt tjänster av Mantec

Sjukhusläkaren har ringt till några sjukhus som finns redovisade i huvudavtalet och bett dem lämna uppgifter som styrker ett samarbete med Mantec.

Vid St. Olavs sjukhus i Trondheim finns inga uppgifter registrerade om att man köpt tjänster från Mantec eller dotterbolaget Mantec Helse. I ett mejl skriver man att de sökt i flera register efter fakturor från företaget utan att kunna hitta uppgifter som stödjer att sjukhuset anlitat konsultföretaget.

När Sjukhusläkaren ber Mantec om referenser svarar VD:n Göran R Svensson i ett mail att man inte lämnar ut referenser annat än till nya kunder som ber om dem.

Vid Asker och Baerums sjukhus i Oslo hittar man inga uppgifter som stödjer att Mantec anlitats.
Däremot har sjukhuset köpt tjänster av konsultföretaget Habberstad där Thor Gulbrandsen, VD i Mantec Helse tidigare varit anställd. Mellan 2005 och 2006 anlitades Habberstad för att utvärdera ett elektroniskt personaladministrativt system till en kostnad av 380 000 kronor.

Vid Aker samt Ullevåls universitetssjukhus i Oslo har man haft svårt att hitta efterfrågade uppgifter som rör Mantec, men man bekräftar att konsultföretaget Habberstad anlitats för tjänster som rör bland annat rekrytering och resursanalyser.

Vid Ålborg Universitetssjukhus i Danmark bekräftas att Mantec Helse anlitats för att effektivisera verksamheten vid kvinnokliniken.

Hans Madsen är överläkare vid kliniken och menar att Mantec Helse var med att starta ett förändringsarbete.

– Vi hade problem med produktiviteten och den kultur som fanns vid kliniken. Med hjälp av Mantec fick vi kraft att sätta igång ett viktigt förändringsarbete. Men större delen av jobbet gjorde vi själva.

– Vi upplevde konsulterna som väldigt teoretiska och de presenterade beräkningar utifrån matematiska modeller, som bland annat rör bemanning och som var helt orealistiska. Jag vet att jag ofta vände mig till vår chefssjuksköterska med funderingar om vilken erfarenhet de egentligen hade av sjukvård, säger Hans Madsen.

Mantec lämnade aldrig någon slutrapport

När samarbetet med Mantec var klart efterfrågade kvinnokliniken en slutrapport eller en dokumentation av det genomförda projektet.

– Men vi fick aldrig någon rapport eller någon skriftlig redovisning, vilket vi tyckte var förvånande. Vi har fortsatt vårt arbete på egen hand eftersom vi inte uppnått alla våra mål. Mantec hjälpte oss vid starten, men vi har sedan fortsatt själva med förändringsarbetet, säger Hans Madsen.

Mantecs konsulter kostar 85.000 kr i veckan

Mantecs ersättning enligt huvudavtalet, uppgår till
85 000 kronor per konsult och vecka. Kostnaden per konsulttimma är 3 125 kronor exklusive moms samt rese- och logikostnader.

Dyrast för landstinget blir det i Sundsvall där konsultkostnaderna beräknas uppgå till drygt 28 miljoner kronor.

En av dem som arbetade nära Mantec på Sundsvalls sjukhus, men som vill vara anonym med hänvisning till den ovissa och otrygga situation som idag råder, menar att Mantec vid flera tillfällen visade en stor okunskap när det gäller förståelse för hur en kunskapsorganisation som sjukvård fungerar. De använde sig av olika matematiska modeller som mer används inom industrin än inom sjukvård.

Mantec vägrade ange källor
och tidigare referenser

Mantec redogjorde inte heller för sina källor bakom olika besparingsförslag, och när vi efterfrågade dem så blev vi avsnästa med uppmaningen att vi inte alls behövde veta det. Vi frågade också efter på vilka sjukhus de arbetat tidigare, men det ville de inte uppge.

– Det fanns ingen riktig dialog med konsulterna. Vi hade sedan tidigare startat ett framgångsrikt projekt där vi använde oss av Sex Sigma och vi hade utbildat egna projektledare, men det gillade inte Mantec. Samarbetet sprack. Vi hade väldigt svårt att känna förtroende för konsultföretaget.

Många ställer sig nu frågan hur konsultföretaget Mantec AB lyckats få ett ramavtal med landstinget i Västernorrland.

Den andra frågan många ställer sig är varför landstingsstyrelsens ordförande Ewa Söderberg valde att lita mer på konsultföretaget Mantec, framför sjukhuschefen Margaretha Rödén som hade gott anseende och förtroende bland såväl politiker som anställda.

– Vi tycker att det är hemskt det som sker. Trots tuffa sparbeting kunde Margaretha Rödén bibehålla kraften i organisationen och hon hade verksamhetens stöd. Så sparkar man henne och ersätter henne med en impopulär sjukhusdirektör som får anställda att tystna. I dag är det Sigbjörn Olofsson och konsultföretaget Mantec som styr sjukhuset med ett top-down management, säger Lennart Bråbäck, docent i pediatrik och vid FoU-centrum på Sundsvalls sjukhus.

Mantecs tjänster direktupphandlades på våren 2008 efter ett initiativ av dåvarande sjukhusdirektören i Örnsköldsvik, Jan Sundqvist. Huvudavtalet med landstinget tecknades i maj samma år. Den totala kostnaden för hela avtalet som löper ut i slutet av april 2010 är drygt 54 miljoner kronor.

Frågetecken finns kring själva direktupphandlingen och ärendet ligger nu hos Konkurrensverket som granskar om landstinget har brutit mot lagen om offentlig upphandling.

– Det var Jan Sundqvist som öppnade dörrarna för Mantec till Örnsköldsviks sjukhus och till det fortsatta arbetet i landstinget Västernorrland. Det är ett företag som huvudsakligen arbetat inom industrisektorn och innan avtalet tecknades verkar ingen ha tagit reda på vilka erfarenheter och referenser Mantec hade. Vi som arbetar i sjukvården har lärt oss att vi måste använda oss av ett evidensbaserat arbetssätt. Men när det gäller konsultföretag så tycks inte landstinget bry sig om att kontrollera vilken teori eller vetenskap som de lutar sig mot. Hälso- och sjukvård har blivit en lukrativ marknad för snabbväxande konsultföretag, säger Lennart Bråbäck.

Innan Mantec startade sitt uppdrag på Örnsköldsviks sjukhus hade företaget anlitats för konsultuppdrag av Sven Kågevall, tidigare VD för Hägglundskoncernen i Örnsköldsvik och därefter styrelseordförande för BAE systems, där såväl Hägglunds som Bofors ingår. Jan Sundqvist och Sven Kågevall kände varandra och den förre sjukhusdirektören blev tipsad om att Mantec var effektiva konsulter som fick snabba resultat.

Jan Sundqvist som hade ett stort besparingsuppdrag, såg till att teckna ett konsultavtal med Mantec som påbörjade sitt arbete på Ö- viks sjukhus 2008. Men en kort tid senare lämnade Jan Sundqvist sin tjänst som sjukhusdirektör och efterträddes av Sigbjörn Olofsson som tog över samarbetet med Mantec.

Märklig presentation av
förslaget till ny organisation

Efter månader av turbulens och konflikter presenterades den 12 februari förslaget till ny organisation för Sundsvalls sjukhus. Sjukhusdirektören Sigbjörn Olofsson höll en 45 minuter lång genomgång vid tre olika tillfällen.

– Den hölls i en aula som rymmer cirka 200 till 300 personer. Det var knökfullt, folk stod längs väggarna. När Sigbjörn kom in blev det knäpptyst, som i en kyrksal. Så satte han igång och pratade oavbrutet med undantag för några enstaka frågor från de anställda. Efter 45 minuter säger han, ja så var det slut. Och så stänger han locket till sin dator och promenerar iväg. Det är väldigt symboliskt för hans ledarstil, ett auktoritärt ledarskap som är obehagligt, säger Lennart Bråbäck.

Riskananlys ska göras på tre dagar!

Efter presentationen av den nya organisationen får anställda tre dagar på sig att göra en riskanalys.

– Det är väldigt knappt om tid att kunna göra en vettig analys av ett förslag som man tidigare inte har sett, hur kan man tro att man ska kunna uppnå kvalitet i ett sådant arbete, säger Lennart Bråbäck.

Flera som tagit det av förslaget ser ingen större skillnad mellan det förslag som den sparkade sjukhuschefen Margaretha Rödén presenterade och nuvarande förslag.

– Man lämnar efter sig en stor oro och konflikter som tagit kraften ur organisationen och de anställda. Det är skandal det som sker, säger Lennart Bråbäck.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera