Nyhetsarkiv

Mannen bakom Lean i Lund hoppar av

Sedan 2006 arbetar Magnus Lord som chef för strategiska staben på Universitetssjukhuset i Lund. Staben har sedan 2007 fungerat som ett stöd för chefer och medarbetare vid införandet av ”Lean Healthcare”.

Många som Sjukhusläkaren har pratat med beklagar att Magnus Lord nu lämnar sitt uppdrag. Det återstår fortfarande ett stort arbete innan hela sjukhuset kan arbeta enligt Lean.

– Jag kan förstå om det finns en besvikelse, men samtidigt visar både forskning och beprövad erfarenhet att man måste lämna över ansvaret till linjecheferna. Min roll har varit att vara den drivande kraften initialt, men nu när Lean är tillräckligt etablerat på sjukhuset, är det hög tid att linjecheferna tar över. Vissa kan kanske tycka att det är för tidigt, men den åsikten skulle finnas även om jag stannade kvar i två år till. Min bedömning är att det är dags nu.

Bara några veckor efter att Magnus Lord meddelade att han lämnar sitt uppdrag offentliggjordes beslutet att universitetssjukhusen i Malmö och Lund slås samman. Det är ingen hemlighet att Magnus Lord tidigare varit kritisk till centraliseringar.
I en intervju med Sjukhusläkaren tidigare i våras sa han så här:

”Om politiker och tjänstemän föredrar stordriftslösningar och centraliserar viktiga stödfunktioner, så slår de undan fötterna för oss. Lean är en långsiktig satsning och det kommer att ta minst 10 år innan sjukhuset i Lund genomsyras av en Leanfilosofi”.

Hur ser han nu på fusionen?

– Fusionen av sjukhusen görs ur ett forskningsperspektiv, med ökad forskning och konkurrenskraft som motiv. Det är en god ambition och det är möjligt att det finns stordriftsfördelar i forskning. Däremot finns det avsevärda stordriftsnackdelar i vårdproduktionen, ju större och mer funktionsindelad en verksamhet är, desto svårare är det att få den att fungera effektivt och bra.
– Det är avgörande att man trots fusionen fortsätter arbetet med patientflödesfokusering. Ett dilemma är att själva omorganisationen tar tid och kraft från verksamhetsutvecklingen.

Det har i andra sammanhang riktats skarp kritik mot det sätt som fusionen har genomförts: hemlighetsmakeri och ett auktoritärt ledarskap. Det är, kan man tycka, fjärran från den filosofi som förknippas med Lean.

– Lean bygger på värderingen ”respekt för människan”. Då avser man både patienterna och medarbetarna. Man menar att det är bättre att göra så många medarbetare som möjligt delaktiga i besluten och utvecklingen av verksamheten.
Utvecklingen sker också genom faktabaserad evolution, inte revolution.

Leanledarskap är därmed motsatsen till den gamla stordriftstyrningen, som på engelska kallas ”command and control”, där ett fåtal personer sitter på rummet och fattar beslut som sedan snabbt ska genomföras. Moderna organisationer har lämnat detta styrsätt, säger Magnus Lord.

Han är utbildad civilekonom, civilingenjör och läkare. Han har tidigare arbetat både som VD och managementkonsult. I sin roll som strategisk chef vid Universitetssjukhuset i Lund har han själv erfarenhet av att upphandla konsulttjänster.

Det finns två typer av konsultföretag

Magnus Lord skiljer mellan två typer av konsultföretag. Den ena arbetar problemlösningsfokuserat och lämnar organisationen när uppdraget är slutfört.
Den stora bristen, menar Magnus Lord, är att konsulterna förvisso löser problemen, men de har inte tränat organisationen att själva kunna hantera och lösa problem framöver.

Den andra typen av konsultföretag är de som är inriktade på kompetensöverföring; att fungera som lärare och träna organisationen i ett nytt tanke- och förhållningssätt så att det blir bättre rustade att möta de svårigheter och problem som uppstår.

– Risken är stor att en organisation faller tillbaka i gamla hjulspår om man inte överför kunskapen till medarbetarna. Vi har just nu Leankonsulter hos oss som tillsammans med strategiska staben tränar bland annat divisionscheferna i hur man utformar och genomför en förändringsstrategi utifrån modern management.

Det finns många konsulter, menar Magnus Lord, som nu rider på den populära Leantrenden och som hävdar att de är Leankonsulter. För att pröva Leankonsulternas påstådda kompetens utformade Magnus Lord sjukhusets upphandling för att se om konsulterna hade förstått de grundläggande principerna i Lean och om de visste hur de skulle implementera dem i organisationen.

– Några av konsultgrupperna hade verkligen förstått den filosofi som Lean vilar på och de hade också tillbringat tid i Japan. Men flera av konsultföretagen hade uppenbarligen ingen eller en väldigt begränsad kunskap om vad Lean egentligen handlar om. Så det finns bra och det finns dåliga konsultföretag, och det är av största vikt att man är noga vid en upphandling så att man får rätt kompetens och med hög kvalitet, säger Magnus Lord.

När han nu lämnar sin tjänst i mitten av januari nästa år, kommer han att vara tillgänglig som Leankonsult, inte bara för Universitetssjukhuset i Lund utan också för andra sjukhus som vill ha hjälp att driva ett långsiktigt Leanarbete. Varje vecka får han dessutom ett tiotal förfrågningar från landsting och sjukhus om att föreläsa om Lean.

Magnus Lord har också en långsiktig plan som han gärna vill realisera när tillfället ges.
– Mitt mål är att starta eller ta över ett sjukhus i lagom storlek för att pröva de nya idéerna fullt ut. Jag tror att man kan åstadkomma fantastisk sjukvård med hjälp av Lean.

Men innan Magnus Lord vill ge sig i kast med stora projekt igen, vill han prioritera egen tid och det som han inte har hunnit med så mycket under de intensiva åren. Ett stort fritidsintresse är veteranflygplan. Magnus Lord har flygcertifikat och är ägare till en SAAB Safir och en Piper Cub, båda från 1940-talet.

– Att renovera och flyga gamla flygplan är min passion och mitt sätt att koppla av. Det finns inget bättre sätt att rensa tankarna än att lösa ett mekaniskt problem med händerna eller försöka göra en snygg sidvindslandning, säger Magnus Lord.

Se också:
• Chefsjuristen i Region Skåne hoppade av: ”Ledningen saknade respekt för lagen”
• ”Svårt att hitta lyckade fusioner”
• Toppadvokat har JO-anmält Region Skåne
• I november kom beslutet som ledningen lovat aldrig skulle tas
• Jerker Swanstein sprängde skalan
• ”Arbetsgrupperna där de anställda skulle få säga sin mening var en demokratisk skenmanöver”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera