Nyhetsarkiv

Mängder med lex Maria-ärenden om Pascal

– Under sommaren 2012 fick vi indikationer om att dosläkemedel inte kom ut på äldreboenden. Vi besökte då dosapoteket i Örebro och fick upp ögonen för de problem som fanns med Pascal. Vi gick då ut med ett meddelandeblad med rekommendationer om skärpt beredskap och observans för att undvika patientsäkerhetsrisker i övergången med Pascal. Vi fick sedan in synpunkter och klagomål från många håll med anledning av meddelandebladet, säger Lars Asteborg.

I oktober deltog Socialstyrelsen och de nationella aktörerna kring Pascal i ett möte för att gå igenom problem i Pascal och åtgärder för att lösa dem.

– Vid mötet hade man löst en del problem och alla jobbade för högtryck för att lösa de övriga. Utifrån det mötet har vi försökt avsluta ärenden. Flera av lex Maria-ärendena tog upp samma slags systemfel och de har också besvarats på liknande sätt av Socialstyrelsen.

Vårdgivarens ansvar

Vårdgivaren är ansvarig för att de program som köps in till verksamheten fungerar. Pascal är inget undantag, även om det inte köpts in utan breddinförts i all vård och omsorg.

I svaren på lex Maria-ärendena fokuserar Socialstyrelsen på vad vårdgivarna gjort för att parera riskerna med Pascal.

– Förutom i något fall har landstingen tagit problemen på allvar och genomfört de åtgärder som varit möjliga. De har påtalat risker till övriga aktörer, skickat vidare synpunkter och följt upp.

I något fall har Socialstyrelsen kritiserat vårdgivaren för att inte ha genomfört tillräckliga åtgärder. Läkartidningen beskrev i januari ett fall där en patient fått läggas in på sjukhus med intorkning efter en felaktig ordination i ett svårt krånglande Pascal som hängt sig flera gånger under ordinationen och där det var stora problem att få överblick.

I det fallet riktar Socialstyrelsen kritik mot vårdgivaren för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder mot bristerna i Pascal.

Men handlar det bara om att vårdgivarna ska göra allt för att friskriva sig från ansvar? Vem har då det egentliga ansvaret om det blir fel?

– Det är ett komplicerat ansvarsförhållande. En förutsättning för att lösa problemen är att alla samarbetar. Tillsynen bygger på att se framåt för att lösa problem, på att det pågår ett arbete för att lösa problem och genomföra åtgärder. Och efter mötet med alla aktörer i oktober fick vi intrycket av att så var fallet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera