Nyhetsarkiv

Många utmaningar för litet landsting

För ett litet landsting som ligger perifert geografiskt är det extra viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare om det ska gå att locka till sig tillräckligt många läkare. Det menar Jonas Andersson, ordförande i Sjukhusläkarna Blekinge, som bland annat driver frågan om bättre ersättning för beredskap i hemmet och fortbildning. 

Läs fler artiklar i serien Sommarfrågan

Vilka är de viktigaste frågorna hos er lokalt just nu?

– En viktig fråga är fortbildningsfrågan – där vi visserligen har ett bra kompetensutvecklingsavtal sedan några år tillbaka, men där det är viktigt att se till så att läkarna faktiskt kommer i väg som avtalat. Det är ett problem att folk åker för lite. En annan fråga som vi har börjat diskutera en hel del är ersättningen för beredskap i hemmet som är väldigt dålig i förhållande till det ansvar man faktiskt tar när man har beredskap. Det är ett problem som visserligen finns i hela landet men där jobbar vi mycket för att förbättra det lokalt. Överhuvudtaget är det väldigt viktigt att landstinget Blekinge blir en mer attraktiv arbetsgivare, eftersom vi har ett stort problem med för många hyrläkare. Kvaliteten blir ju bättre med fast anställda läkare. Så det är nog den allra viktigaste frågan egentligen – att få ner andelen hyrläkare. Och då handlar det om att ha konkurrenskraftiga löner, goda fortbildningsvillkor och en bra arbetsmiljö så att det blir attraktivt att jobba fast. Där finns det en del kvar att göra, men vad som är positivt är att arbetsgivaren ändå tar tag i frågan nu och aktivt diskuterar hur andelen hyrläkare ska minska.

Hur har 2017 varit hittills jämfört med tidigare år när det kommer till det fackliga arbetet?

– Det har flutit på bra. En fråga som många medlemmar tycker är besvärande är ju vårdplatsbristen och det påverkar ju många medlemmars kliniska vardag. Trenden är ju tyvärr att det blir mer besvärande för varje år och det gäller även detta år, men det är inte värre här än på andra ställen.

Vad hoppas du för framtiden lokalt hos er?

– Den viktigaste ambitionen både för oss och för landstiget är, som jag sa innan, hur landstinget ska bli en tillräckligt bra arbetsgivare för att få tillräckligt många fast anställda läkare. Ett mindre landsting som ligger perifert geografiskt, som Landstinget Blekinge gör, har fler utmaningar än andra. Vi måste vara ännu bättre. Det positiva är att landstinget har lyckats rekrytera många AT-läkare. Vi hade minst tio sökande per plats och det är väldigt tillfredsställande att ha möjlighet att välja ut de bästa AT-läkarna. Sedan vet vi av erfarenhet att ungefär 50 procent av dem stannar kvar hos oss.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera