Nyhetsarkiv

Många läkare visade sitt intresse för direktörstjänsten

Påtagligt många läkare visade intresse för tjänsten som ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län, vilket sannolikt hänger ihop med vårens protest. Det säger Paula Wallmon, som är ordförande för Örebro läns läkarförening respektive Sjukhusläkarna i Örebro.

I våras tog tre läkare som jobbar i Region Örebro län initiativ till ett öppet brev riktat till regiondirektör Rickard Simonsson och hälso- och sjukvårdsnämnden, i vilket de krävde fler läkare i hälso- och sjukvårdsledningen. Protesten formulerades efter att hälso- och sjukvårdsdirektören i februari hade lämnat sin tjänst.

Läkarna kräver i brevet att ledningen har personalens förtroende, att den jobbar tillsammans med de anställda för att skapa en verksamhet baserad på kompetens och ömsesidig tillit och respekt, vilket enligt dem kräver en hälso- och sjukvårdsdirektör som är läkare, och som har visat förmåga att styra med god etisk kompass och lojalitet med behovs- och solidaritetsprincipen.

Enligt initiativtagarna till brevet har den tidigare hälso- och sjukvårdsdirektören lett sjukvårdsledningen med en ”alarmerande låg” andel högre chefer med medicinsk kompetens.

Örebro läns läkarförening och Sjukhusläkarna i Örebro ställde sig bakom det öppna brevet. Facket hjälpte även till att göra en namninsamling bland läkare i regionen för att samla stöd för protesten. Totalt ställde sig cirka 270 läkare bakom protesten.

Efter aktionen kallade regiondirektör Rickard Simonsson företrädare för namninsamlingen till ett möte.

– Det var ett bra möte. Vi upplevde att han lyssnade på oss. Vårt intryck efteråt var att vi egentligen inte hade några åsikter som gick isär. Det handlar ju inte om att alla chefer ska vara läkare – det handlar om att öka representationen av den högsta medicinska kompetensen på chefsposter överlag, säger kirurgen Paula Wallmon, som är ordförande för Örebro läns läkarförening respektive Sjukhusläkarna i Örebro.

Paula Wallmon, ordförande för Örebro läns läkarförening respektive Sjukhusläkarna i Örebro. Foto: Arkiv

Påtagligt många läkare ville ha tjänsten, enligt Paula Wallmon, som säger att det sannolikt hänger ihop med protesten.

– Jag är övertygad om att protesten har lett till att kollegor uppmuntrar varandra ännu mer. Det är många läkare, både internt och externt, som har visat stort intresse, säger hon.

– Protesten gjorde att frågan kom upp på agendan på allvar. Vi kan inte bara gnälla, utan måste också agera. Vi måste stötta varandra, kollegor emellan, att ta chefsjobb.

Trenden håller på att vända. Det är otroligt positivt.

Från fackligt håll pågår samtidigt en rad lokala aktiviteter i Örebro för att uppmuntra läkare att ta sig an och utvecklas på chefsstolar. Läkarföreningen anordnar temakvällar med föreläsningar, särskilda träffar och hoppas kunna få igång ett mentorsprogram, i vilket läkare som är rutinerade chefer ska stötta yngre förmågor.

– Läkare har ju sedan gammalt varit avvaktande till att ta chefsuppdrag för att man inte vill släppa det kliniska arbetet, men min känsla är att trenden håller på att vända. Det är otroligt positivt, säger Paula Wallmon.

Uppdaterad: I slutet av juni stod det klart att Jonas Claesson, disputerad läkare med specialisering i anestesi och intensivvård samt klinisk farmakologi, blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Örebro. Han tillträder tjänsten senast den 1 januari nästa år.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera