Nyhetsarkiv

Många frågor och få svar om journalkrascherna

Sedan i förra veckan har Sjukhusläkaren försökt få kontakt med ansvariga i landstinget om haveriet den 11 juni, men det har varit tyst förutom uttalanden från landstingets pressansvariga om att ”felsökning pågår”.

Efter haveriet den 18 juni meddelar IT-direktör på landstingets hemsida att hon personligen kommer att leda en haverikommission som utreder händelserna: ”Jag har involverat våra leverantörer och tagit in externa specialister för att vi ska kunna lösa problemen så snart som möjligt.” skriver hon.

Sedan 1 juni är Inspektionsmyndigheten för vård och omsorg, IVO, ansvarig för den tillsyn som tidigare sköttes av Socialstyrelsen. Men IVO hänvisar frågor om journalkraschen till sin Avdelning Öst, där chefen är på semester och ingen handläggare svarar i telefon.

Rapport om haveriet 2008

Johan Carlstedt på Socialstyrelsen arbetar med risk- och sårbarhetsanalys på Socialstyrelsen och var huvudförfattare till en rapport om IT-haverier i vården, där bland annat det 25 timmar långa journalhaveriet i Stockholm år 2008 analyserades.

Journalhaverierna i juni i år har följts av tjänsteman i beredskap på Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har en beredskap för att stödja sjukvården om allvarliga händelser inträffar, dit hör inte sen senaste tidens journalhaverier.

– Men självklart får haverierna konsekvenser, framförallt för patientsäkerheten. Vi såg absolut allvarligt på det haveri vi utredde 2008 och våra slutsatser då var främst att styrning och ledning måste förbättras.

Inget reservnätverk

Bland annat konstaterades då att det inte fanns något reservnätverk (ett så kallat redundant nätverk) för journalsystemet att tillgå vid ett haveri, det fanns då inte heller någon klar tidsplan för detta.

I rapporten konstateras att ”Patientsäkerheten kan ha satts åsido när information om en enskild patient inte funnits tillgänglig och det medfört att undersökningar fått göras om eller operationer fått ställas in. Långvariga störningar i informationssystemen kan leda till att viktiga medicinska åtgärder försenas eller att allvarliga tillstånd inte uppmärksammas i tid.”

Socialstyrelsen gör i haverirapporten flera rekommendationer om ledning, styrning och drift av vårdens IT-system.

– Men vi har inte möjligheter att göra uppföljning eller tillsyn, säger Johan Carlstedt.

– Generellt sätt är det viktigt att ha en klar ansvarskedja för IT-systemen, Avtalen ska ha tyliga avsnitt och säkerheten och klara incitament för leverantören att följa dem.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera