Nyhetsarkiv

Många entusiastiska läkare har hoppat av

När försöket med akutläkare startade på SÖS ungefär samtidigt med KS fanns tre utbildade specialister och åtta yngre läkare som var och en fick kontrakt liknande ST-tjänster. Idag finns sex specialister och 31 underläkare anställda på akutkliniken på SÖS.

Här finns joursystemet kvar. Akutläkarna klarar en tredjedel av alla inkommande patienter. Resten tar de traditionella jourerna hand om. De finns alltså som ett parallellt system vid sidan om akutläkarna.

Ortopeder, internmedicinare och kirurger har sin egen bakjour. Ett vanligt vardagsdygn bemannas akuten av åtta akutläkare och sexton jourhavande läkare från andra kliniker. Av de jourhavande läkarna är majoriteten under utbildning även om det finns en del färdiga specialister.

– Idén om akutläkare är bra och vi vill som pionjärer vara med och driva igenom detta. Men Socialstyrelsen och regeringen tvekar. Under tiden tröttnar unga entusiastiska läkare. Dessutom motarbetas vi av konservativa internmedicinare utan sakargument. En klassisk kontrovers som handlar om revir, säger Pia Malmkvist, specialist i allmänkirurgi och anställd på akutkliniken sedan fyra år tillbaka.

Många underläkare har hoppat av
Sedan akutläkarverksamheten vid SÖS startade i april 2000 har omkring femton underläkare hoppat av på grund av osäkerheten om specialiteten som akutvårdsläkare.
Deras kontrakt är inget egentligt ST-förordnande eftersom det inte finns någon specialitet i akutsjukvård ännu. Men i kontraktet sägs att när akutsjukvård blir en specialitet så ska läkarnas tjänstgöring på akuten prövas mot den målbeskrivning som gäller för den nya specialiteten.

– Södersjukhuset förband sig också att ordna andra ST-platser om akutsjukvård inte blev någon egen basspecialitet, men tyvärr har vi stött på motstånd från internmedicinare och ortopeder. De vill förbehålla sig rätten att själva välja sina ST-läkare, säger Thomas Arnhjort som är verksamhetschef för akutkliniken på Södersjukhuset.

Eftersom akutsjukvård inte kommer att bli en egen basspecialitet inom överskådlig tid kämpar man nu på SÖS för att uppfylla sina löften till sina yngre läkare.
Tre stycken har fått tjänstledigt för att skaffa en specialistkompetens någon annanstans. Tre har fått plats på olika vårdcentraler och ST-tjänster i allmänmedicin. Andra fortsätter att söka ST-tjänster.

För omkring femton av underläkarna på akuten finns ännu ingen plan. Det gäller framför allt dem som arbetat en kortare tid på akutkliniken. De är lovade en ST-tjänst, men vet ännu inte var.

– Vi tycker att vi varit öppna med att vi inte kan lova en utbildning till akutläkare om inte specialiteten blir av. Samtidigt vill de flesta som jobbar här bli akutläkare och går och väntar och hoppas, säger Thomas Arnhjort.

”Vansinnigt att göra
akutsjukvård till tilläggsspecialitet”

För egen del menar han att det är vansinnigt att göra akutsjukvård till en tilläggsspecialitet istället för basspecialitet, även om han inser att verksamheten vid SÖS måste anpassa sig till verkligheten. Ett problem blir att få ST-tjänster i en basspecialitet när man har siktet inställt på att direkt gå vidare för att bli akutläkare.

– Vem vill satsa på någon som redan har planer på att inte arbeta inom den basspecialitet som tillsätter ST-tjänsten? Frågar sig Thomas Arnhjort.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera