Nyhetsarkiv

”Man struntar fullständigt i vårdgarantin”

Han såg hur väntetiderna på operation för barnen i Västerbotten växte sig allt längre – och skrev i frustration ett brev till IVO. Men ÖNH-läkaren Arne Kleberg är långt ifrån nöjd med svaret.

– Vissa barn blir utåtagerande och irriterade. Andra drar sig tillbaka och orkar inte vara med. Att vänta i nio månader på en operation när du är fyra år är väldigt lång tid.

Arne Kleberg suckar tungt när han berättar om konsekvenserna av de långa väntetiderna för de unga patienterna i norr. Vid 77 års ålder sträcker sig hans erfarenhet som ÖNH-läkare över flera decennier, varav det senaste har spenderats mycket i Västerbotten på öron­mottagningarna i Lycksele och Skellefteå. Där har han med stor oro följt utvecklingen av operationsköerna för samhällets allra yngsta medborgare och sett mottagningarna läggas ner en efter en.

– Många av mina patienter är barn med en omfattande snarkproblematik och de är ofta väldigt påverkade av sin störda nattsömn som kan åtgärdas enkelt genom att tonsiller och polyper tas bort. För tio år sedan, när jag började jobba där uppe, kunde barnen få vänta i fyra månader på en operation. Då kämpade vi på och höll nästan alltid vårdgarantin. Men nu är väntetiden uppe i nio månader – definitivt inte inom ramen för lagen.

Men att vårdgarantin inte följs är inget man höjer på ögonbrynen för i landstinget, trots att det många gånger är just barn som drabbas, upplever Arne Kleberg.

– Jag har grubblat mycket över det här med vårdgarantin och att den inte tillämpas. Man struntar fullständigt i den här lagen trots att barnen lider. Många föräldrar till mina patienter säger ”vi har fått ett nytt barn” efter att operationen till slut har blivit av. Det säger ganska mycket om vilka konsekvenser de här extra väntemånaderna får för barnen.

När mottagningsverksamheterna i Skellefteå och Lycksele stängde igen en efter en, efter det som Arne Kleberg beskriver som ”hastiga beslut av besparingsskäl”, bestämde han sig för att kontakta IVO.

– Jag tyckte det var dags att någon agerade och verkligen ställde frågan till IVO om den här vården man bedriver i Västerbotten med så långa väntetider verkligen är laglig och förenlig med den vårdgaranti vi säger oss ha här i Sverige. Är det verkligen okey att slentrianmässigt rycka på axlarna åt vårdgarantin? Jag kan också se framför mig vilka problem Umeå kommer att få nu när de mindre mottagningarna har stängt igen. Det kommer bara att bli värre – och det tyckte jag att de skulle veta om.

Men svaret Arne Kleberg fick efter sin larmslagning till IVO imponerade inte mycket på honom.

–  Det var nästan lite komiskt. Lagen finns och den gäller, skriver de. De kan göra inspektioner vid behov. Jo tack – då borde de ju göra inspektioner precis hela tiden. Det är ju mer regel än undantag att man får vänta längre än den här vårdgarantin säger.

Varför tror du att det är så – att ingenting händer?

– Det här verkar vara en politiskt så känslig sak att man helt enkelt låter bli. Men jag anser att antingen får man säga att man är skyldiga att följa lagen – eller också borde den avskaffas. Att bara låta bli att tillämpa den duger inte. Och jag tvivlar på att patienterna blir upplysta om sina rättigheter när de placeras i de här oändliga vårdköerna.

Vad ska du göra nu?

– Jag tänker svara IVO igen att jag inte köper deras svar och att jag kräver ett bättre. Jag tänker ta upp det konkreta exemplet med öronkliniken och hänvisa till detta. De skulle ju kunna göra en inspektion där. Den här ojämlika vården kan vi bara inte ha i Sverige. Patienterna i Västerbotten kan redan ha åkt 30 mil för att ta sig till Lycksele. Servicemässigt är den här centreringen kring Umeå väldigt olycklig för den norra delen av landet. Det är ingen rättvis sjukvård.

Enligt Thord Redman, chefsstrateg på IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kan långa väntetider vara en av flera indikationer på att patientsäkerheten är hotad, men är i sig ingen anledning till inspektion. Han menar att frågan är mer komplex än så.

– IVO:s uppdrag är att bidra till en god vård och omsorg med hög kvalitet. Väntetiderna i vården och tillgängligheten är definitivt en fråga som är och kommer att vara aktuell hos oss framöver eftersom det kan vara en av flera indikatorer på att det finns problem med patientsäkerheten i en verksamhet. Men hittills har vi inte haft något projekt som har haft som primärt syfte att granska just väntetiderna i vården utan vi har haft andra ingångar i frågan än just den typen av väntetidsstatistik som du refererar till, säger han.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera