Nyhetsarkiv

”Man ska alltid få cancerbesked av sin läkare”

Endast signerade journalanteckningar bör kunna läsas av patienter på nätet. Och två veckors rådrum vore önskvärt. Det menar Sjukhusläkarnas Elin Karlsson efter SVT:s avslöjande om att en patient fick ett cancerbesked online.

Patienten fick reda på att hon hade cancer när hon läste sin journal på nätet, utan vare sig läkare eller kontaktsjuksköterska närvarande. Det avslöjar svt i en serie artiklar och inslag. Den aktuella patienten bor i Uppsala där det sedan 2012 är möjligt att ta del av den egna journalen online – något som hela 10 000 patienter gör varje månad.

– Det ska inte vara så, ett cancerbesked ska inte meddelas eller informeras via journalen. Det är olyckligt när det blir på det här sättet, säger Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) till SVT och tillägger att möjligheten att läsa allt om sin sjukdom ska finnas för patienten vilket samtidigt medför risker av det här slaget.

Men den risken vill Sjukhusläkarnas andre vice ordförande Elin Karlsson undanröja.

– Det är väldigt olyckligt att få ett cancerbesked via nätet. Jag tycker att man alltid ska få ett cancerbesked av sin läkare. Detta för att man ska få korrekt information och bli omhändertagen på rätt sätt från början. Som patient ska du inte behöva ta emot ett sådant här besked ensam, säger Elin Karlsson.

Annars finns risken att man som patient både blir lugnad och oroad på falska grunder, menar hon.

– Röntgensvar kan till exempel vara oerhört svåra att tolka. Vi inom vården måste vara de som ger de här beskeden och samtidigt ser till att förklara och ta hand om patienten. Det finns väldigt många bra behandlingsalternativ i dag och den informationen måste patienten också få i anslutning till cancerbeskedet.

Nätjournal kan vara något positivt om det används på rätt sätt, menar Elin Karlsson. De skapar engagemang, delaktighet och sjukdomsinsikt hos patienten.

– Men det man kan önska är att endast anteckningar som är signerade går att läsa för att säkerställa att informationen patienten tar del av faktiskt är korrekt. Jag tycker också att ett rådrum på omkring två veckor är att föredra. Vi behöver även generellt sett jobba med att kunna ge patienterna besked snabbare inom vården i dag så man inte behöver gå i veckor och vänta på besked.

LÄS MER: Läkarförbundet anser att ett omtag borde göras.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera