NYA LÄKARUTBILDNINGEN: STOCKHOLM

”Man kan inte längre undervisa i ett ämne i taget”

Li Felländer-Tsai, programnämndens ordförande och professor och överläkare i ortopedi, om den nya läkarutbildningens utmaningar och fördelar.

Artikeln ingår i temat Nya läkarutbildningen

Vilka är de största skillnaderna?

Vi har valt att använda teambaserat lärande som huvudsaklig pedagogik i den teoretiska undervisningen. Metoden ger studenterna systematisk träning i samarbete och problemlösning.
Eftersom det nya programmet ställer större krav på genomtänkt progression, måste kunskapen byggas upp stegvis och systematiskt under utbildningens gång.

Det nya läkarprogrammet är direkt legitimationsgrundande, vilket innebär att en större skicklighet och högre grad av självständigt yrkesutövande måste uppnås innan examen.

Programmet innehåller bredare examensmål beträffande exempelvis globala hälsofrågor, folkhälsa, prevention, samarbete och prioriteringar i hälso- och sjukvård. För att allt detta ska få plats på en begränsad tid, måste pedagogik och upplägg av undervisningen ändras. Man kan inte längre undervisa i ett ämne i taget.

I stället skapar vi ett problembaserat upplägg, där vi utgår från olika konstellationer­­ av symptom och fynd/kliniska problem/situationer som krävs för att handlägga dessa.

Vilka är de största fördelarna?

De nya examensmålen skapar förutsättningar att ge de examinerade läkarna såväl högre som bredare kompetens att hantera läkaryrkets krav. Dessutom får de en god beredskap i att hantera framtida utmaningar inom hälso- och sjukvård, folkhälsa och medicinsk forskning, samt andra expertuppdrag i samhället, där läkarkompetens är ett krav.

Vilka är de största utmaningarna?

Det finns flera. En är att säkerställa en ändamålsenlig och relevant rekrytering och bemanning av ordinarie lärare med hög kompetens inom aktuella områden.

Tidsaspekten är en annan. Studenterna ska hinna uppnå en tillräckligt hög grad av självständighet i yrkesutövningen på den begränsade tid som står till buds.

Examinationerna behöver genomföras i strukturerat samarbete med hälso-och sjukvården, delvis på plats. Detta blir en utmaning i dagens pressade, specialiserade och diversifierade vård­organisation.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera