Nyhetsarkiv

”Man blir som en advokat för patienten och då blir vården bättre”

”Att doktorn och patienten lär känna varandra har många fördelar. Helheten leder till bättre beslut. Jag blir pådrivande och ser till att saker händer. Patienten slipper vänta i onödan”, säger kolorektalkirurgen Erik Syk om sin roll som PAL, patientansvarig läkare, på Ersta sjukhus.

PAL innebär att en och samma läkare har hand om vårdtagaren från början till slut. Hen träffar sin patient före, vid och efter operationen, samt under själva sjukhusvistelsen. Samma doktor har också hand om uppföljningen. Eftersom läkaren redan är inläst på fallet, slipper patienten upprepa sin sjukdomshistoria; något som gynnar båda parter.

– Som läkare får jag en lugnare tillvaro. Jag har mellan en och fyra patienter inlagda samtidigt som jag sköter. Jag rondar morgon och kväll, vilket går väldigt smidigt, eftersom jag känner dem väl. Det är sällan som något nytt eller oförutsägbart inträffar, säger kolorektalkirurgen Erik Syk, som tjänstgjort på Ersta sjukhus sedan 1998.

Han jämför PAL med verksamheten på flera större akutsjukhus, där han jobbat ett par perioder, och konstaterar att det är svårare att se helheten i vården där.

– Man gör mer av en punktinsats. När man inte har det hela ansvaret, kan man skjuta på beslut och låta en annan läkare fatta dem. Så kan jag inte göra som PAL. Då bestämmer jag tillsammans med patienten vad som ska göras. Jag tror att detta leder till en bättre helhet och bättre beslut säger Erik Syk, men tillägger att alla svåra fall samt alla cancerpatienter, diskuteras på multidisciplinär konferens. Det är lättare att rekommendera behandling när jag känner patienten och vet hur hen vill ha det!

Det hör till ovanligheterna att patienter vill byta läkare på Ersta. Men om det händer, beror det oftast på att personkemin inte fungerar; något som brukar gå lätt att lösa.

En nackdel med PAL är att bördan för läkaren kan bli för tung.

– Man blir mer personligt involverad när man tagit fullt ansvar för en patient. Om det går dåligt, kan man känna sig påtagligt tyngd. Man kan tro att man gjort något fel. Är man flera om ansvaret kan man dela den bördan. Men jag jobbar ju i ett team här med tio läkare och vi stöttar och avlastar varandra ifall det blir jobbigt.

Liksom många andra sjukhus bedriver Ersta specialistutbildning. Erik Syk är en av handledarna inom mag- och tarmkirurgi.

– Vi arbetar i par under operationen, men PAL är alltid ansvarig för sin patient, oavsett vem av oss som ”håller i kniven”, säger han.

För en patientansvarig läkare blir det naturligt att ha en pådrivande roll. Läkaren blir som ”en slags advokat” för sina patienter.

– Jag träffar dem varje dag. Som ansvarig läkare har jag ett slags egenintresse av att se till att saker blir gjorda. Jag vill ha trygga och nöjda patienter. Och om resurser finns, och det gör de på Ersta, så funkar det. Patienten slipper vänta i onödan. Jag står sällan och skäms!

På Ersta sjukhus finns också ett liknande system för sköterskor, PAS, patientansvarig sköterska.

– Jag har en och samma sköterska på mottagningen, vilket fungerar väldigt bra. Patienten känner oss båda och kan ringa sköterskan vid frågor. Hon i sin tur kan sedan hänvisa till mig, säger Erik Syk.

Redan när han började på Ersta sjukhus, fanns här ett system som liknade PAL, även om det inte kallades så då. Numera är PAL etablerat i alla delar av den avancerade vården som innebär långvariga patientkontakter. Vid små operationer som inte kräver slutenvård, är det dock inte alltid så, även om intentionen finns.

– Det beror på; det är en planeringsfråga. Men den opererande kirurgen sköter utskrivning och tar ansvar för eventuella komplikationer.

Kontinuiteten är viktig och en orsak till att jag blivit kvar. Erik Syk, patientansvarig läkare

Erik Syk tror att Sverige är ganska unikt i världen, om att inte ha ett generellt PAL-system. Att det fungerar så bra på Ersta, beror antagligen på att sjukhuset är litet och saknar akutsjukvård. Den planerade sjukvården kan fortgå utan avbrott. Men att PAL inte finns på andra mindre sjukhus förvånar honom. Fördelarna är så stora och nackdelarna få.

Omsättningen på läkare är låg på Ersta sjukhus vilket kan bero på den trivsel PAL skapar.

– I mitt fall är det så och jag tror att det gäller för flera av mina kolleger också. Kontinuiteten är viktig och en orsak till att jag blivit kvar, säger Erik Syk.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera