Nyhetsarkiv

M vill ha svar om kvalitetsregister

Cecilia Widegren (M).

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att säkerställa finansieringen av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården? Den frågan har Moderaternas Cecilia Widegren lämnat in till Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S). 

Cecilia Widegren skriver i sin fråga att kvalitetsregister är systematiska verktyg som ger viktiga möjligheter att utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården. Hon påpekar att det för närvarande finns 96 nationella kvalitetsregister med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Staten och SKL:s satsning på de nationella kvalitetsregistren ska också granskas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys enligt ett beslut av alliansregeringen 2013. En slutrapport ska lämnas in den 1 december 2017.

En av Widegrens farhågor är att det finns uppgifter om att det inte finns någon finansiering för de nationella kvalitetsregistren inför nästa år. Därför vill hon att Gabriel Wikström skriftligen ger svar på frågan:

”Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta inom en snar framtid för att säkerställa de nationella kvalitetsregistrens dels kortsiktiga, dels långsiktiga finansiering, då det stärker välfärdens kvalitet?

Gabriel Wikström har till den 13 april på sig att svara.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera