COVID-19

Lungcancerförening reagerar efter minskning av remisser – krävs mer information

Under pandemin har cancervården i olika delar av landet kunnat konstatera hur patienter i behov av livsnödvändig vård uteblir. Karin Liljelund, vice ordförande för Lungcancerföreningen, framhåller att symtomen för lungcancer är ganska diffusa och påminner mycket om covid-19. När patienter ringer till vårdcentralen är det vanligt att de får besked om att de ska hålla sig hemma, enligt henne. Nu efterlyser föreningen mer information till allmänheten, både på kort och lång sikt.

– Att lungcancerpatienter inte söker vård innan det är alldeles för sent är alltid ett problem, men det ställs på sin spets nu. Det är mycket allvarligt. Vi pratar trots allt om en livshotande sjukdom, säger hon.

Vårdpersonal på sjukhus på olika håll har under krisen märkt hur ”vanliga” patientgrupper i behov av livsnödvändig vård inte söker hjälp, som Sjukhusläkaren tidigare har berättat. Inom cancervården är problematiken fortsatt påtaglig. Lungcancerföreningen har inför sommaren fått in rapporter om uteblivna patienter från flera delar av landet.

– Det ena problemet är att lungcancerpatienter utan diagnos söker hjälp alldeles för sent. Symtomen för lungcancer är ganska diffusa och påminner mycket om covid-19. När patienterna ringer till vårdcentralen är det vanligt att de får besked om att de ska hålla sig hemma. Här måste man stå på sig, och vården måste ta emot dem. Men kunskapen saknas tyvärr till stor del inom primärvården, säger Karin Liljelund.

– Det andra problemet handlar om de som går på behandling eller är under utredning. Många avbokar sina tider för att inte belasta sjukvården. Men det finns resurser. Avboka inte tiderna! Låt vården göra de medicinska bedömningarna.

Lungkliniken i Göteborg har kunnat konstatera en minskning av remisser från primärvården på 50 procent, och på Karolinska universitetssjukhuset var antalet remisser från primärvården under april 20 procent lägre än vanligt.

Karin Liljelund uttrycker en oro kring att en stor puckel av patienter med mer avancerad cancersjukdom som inte har genomgått utredning i tid är att vänta framöver. De regionala cancercentrumen informerar i olika kanaler för att försöka vända trenden, Nätverket mot cancer, där tolv cancerföreningar ingår, likaså. Men för att råda bot på problemen både på kort och lite längre sikt måste fler göra mer, enligt henne.

– Det pågår ett arbete, men informationen måste öka och vi måste fånga upp de här patienterna. Regionerna och sjukhusen måste informera mer, kontakterna mellan sjukhusen och vårdcentralerna måste bli bättre, samtidigt som vi i cancerföreningarna måste fortsätta att göra vårt bästa, säger Karin Liljelund.

Det vore bra om man kunde använda de informationsvägar som har etablerats i krisen mer för att nå ut med informationen. Karin Liljelund, Lungcancerföreningen

– Det vore bra om man kunde använda de informationsvägar som har etablerats i krisen mer för att nå ut med informationen. Vi tänker främst på de myndighetsgemensamma presskonferenserna. Det är ett snabbt och effektivt sätt som bör användas återkommande. Jag förstår att Socialstyrelsen inte kan tillmötesgå alla som vill vara med på träffarna, men i och med att symtomen för covid-19 och lungcancer är så pass lika finns en tydlig koppling.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera