Nyhetsarkiv

Lunds universitet inför etikråd

För att  bättra kunna belysa och hantera etiska frågor har Lunds universitet nu inrättat ett etikråd. Bland annat är det mot bakgrund av Macchiariniaffären som beslutet fattats, skriver universitetets rektor och vice rektor, Torbjörn von Schantz och Bo Ahrén i en debattartikel i Sydsvenskan i dag.

”Etikfrågor är så viktiga att när människor, och ibland hela organisationer, faller ur ramarna för det som anses vara ett gott agerande är det ofta för att etiska överväganden inte har haft en självklar plats i chefers och medarbetares medvetande.” skriver von Schantz och Ahrén.

Det etikråd som bildats består av ”framstående personer inom och utom universitetet” med erfarenhet av och intresse för etikfrågor. Det första sammanträdet ska hållas den 21 september och uppgiften blir att lyfta fram etikfrågor inom forskning, men även inom utbildning, arbetsmiljö och ekonomi.

I Macchiarinifallet vid KI finns ett flertal etiska ingångar, skriver Torbjörn von Schantz och Bo Ahrén. De listar oredlighet i forskning, åsidosättande av patientsäkerhet, vänskapskorruption och en osund mediehajp.

”Nu skedde denna katastrofvid Karolinska institutet, men vid varje lärosäte görs dagligen bedömningar som kan få stora konsekvenser.” skriver de.

De påpekar att det också finns ett politiskt ansvar när det gäller styrningen av universiteten. Bland annat genom att inte bidra till kortsiktiga elitsatsningar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera