Nyhetsarkiv

Lund: ”Vårdplatsbrist ställer in operationer”

Naomi Clyne, docent, överläkare, Njur- och transplantationskliniken i Lund, Skånes universitetssjukhus:

I Lund är det framför allt bristen på akutläkare och internmedicinska läkare som medför att de medicinska specialiteterna  lungmedicin, endokrinologi, njurmedicin med flera får ta en orimligt stor andel av primär- , husjour- och bakjoursbördan.

Det medför stora jourkompberg, som gör att det kan vara svårt att hinna med de egna patienterna. Det medför även undanträng­ningseffekter.

Ett annat stort problem för de opererande specialisterna är att stora planerade operationer blir inställda i sista minuten på grund av vårdplatsbrist.

Organisationsstrukturen har gjort att läkarna är marginaliserade i ett eget ”stuprör” med en sektionschef, som är underställd en verksamhetschef, som kan vara sjuksköterska eller en läkare från en helt annan specialitet. Sektionschefen har inget inflytande på vårdpersonalen, som är samlade under enhetschefer, som är underställda en områdeschef. Varje ärende får en mycket lång väg att vandra och kommer oftast inte fram.

Läkarna har tillgång till egna rum på flertalet enheter. Ute på avdelningarna är dock arbetsmiljön sämre, flera läkare trängs i ett rum. Dikteringsställen saknas. Respekten och förståelsen för läkarnas behov av att sitta ostört är i allmänhet låg.

För att arbetsmiljön ska bli bättre behöver organisationsstrukturen ändras. Verksamhets­områdena behöver följa specialitetsgränserna och verksamhetschefen bör vara en läkare. Läkarna behöver få tid och utrymme för administrativt­ arbete samt en egen arbets­plats.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera