Nyhetsarkiv

Luftstrupsoperation på Sahlgrenska ska utredas

Nu  ska även en luftstrupsoperation som gjorts på Sahlgrenska universitetssjukhuset utredas, rapporterar Svenska Dagbladet.  Bengt Gerdin, som tidigare granskat Paolo Macchiarinis arbete på Karolinska institutet har fått uppdraget att leda utredningen kring en operation som genomfördes på en 76-årig man på Sahlgrenska i mars 2011.  

Den 76-årige mannen sökte hjälp för andningssvårigheter. Han hade tidigare inte haft hjärtsjukdomar, diabetes eller högt blodtryck, men hade skadats i en arbetsplatsolycka som ung och led av astma som barn. Så småningom lyftes en ny luftstrupe fram som en lösning. Dock inte av konstgjort material, som i Macchiarini-fallen, utan med hjälp av en donerad luftstrupe. Även här handlade det dock om en metod som inte är utvecklad, så kallad Tissue engineered trachea.

Mannen var inte livshotande sjuk, men gav sitt tillstånd till operationen. I forskningsrapporten efteråt refererar forskarna till Macchiarinis metod under en operation 2008, då han använde en donerad luftstrupe.

76-åringen drabbades av en infektion i kroppen 23 dagar efter ingreppet varpå han sedan fick hjärtstillestånd.

Lars Grip, direktör för Forskning, utveckling och utbildning, FoUU, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger till Svd att operationen nu kommer granskas. Likheterna med KI-fallen är många, patienten var inte livshotande sjuk, stamceller har använts och metoden var obeprövad.

”Anledningen till att vi vill göra en utredning är de frågor som väckts i samband med aktuella rapporter om patientfall på Karolinska. De frågorna har även väckts hos oss, hur nya metoder överhuvudtaget tas upp och sprids” säger Lars Grip.

Grip säger säger också att sjukhuset efter operationen hade en ”delvis” annan bild av hur man borde ha agerat.

”Det här var inte en utvecklad metod, utan en ny metod som man använde. Då gjordes bedömningen att man kan utföra enstaka fall utanför regelrätta forskningsprojekt. Sedan kanske vi på sjukhusledningen i efterhand hade en annan uppfattning i den frågan.”

”Ska man göra så här så bör det vara inom väl reglerade forskningsprojekt. Det här har vi stramat upp. Efter det här har vi haft nya fall som kunde blivit aktuella men som inte blev det av olika skäl.” säger Lars Grip till Svd.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera