Nyhetsarkiv

Lösning i sikte för första hjälpen-insatser på fritiden

Socialstyrelsen konstaterade tidigare i en promemoria att sjuksköterskor och läkare ska ses som yrkesutövande när de på sin fritid deltar i Röda Korsets Första hjälpen-grupper. Med det följer ett ansvar att föra journal och ha tillsyn. Det var en administration som Röda Korset inte ansåg sig kunna ta på sig. Röda Korset bestämde därför att sjuksköterskor och läkare från och med första november i år inte längre skulle kunna ingå i Första hjälpen-grupperna.

– Det har aldrig varit en konflikt mellan Röda Korset och Socialstyrelsen. Däremot har vi haft och har meningsskiljaktigheter om var man ska dra gränsen mellan första hjälpen och vård, säger Jonas Prawitz, enhetschef för beredskap och krishantering på Svenska Röda Korset.

Men nu hoppas Socialstyrelsen och Röda Korset tillsammans kunna lösa problemet.

– Röda Korset och Socialstyrelsen är överens om att läkare och sjuksköterskor på sin fritid ska kunna vara en del av Svenska Röda Korsets Socialstyrelsen konstaterade tidigare i en promemoria att sjuksköterskor och läkare ska ses som yrkesutövande när de på sin fritid deltar i Röda Korsets Första hjälpen-grupper. Med det följer ett ansvar att föra journal och ha tillsyn. Det var en administration som Röda Korset inte ansåg sig kunna ta på sig. Röda Korset bestämde därför att sjuksköterskor och läkare från och med första november i år inte längre skulle kunna ingå i Första hjälpen-grupper, så länge de ägnar sig åt ren första hjälp och inte gör några medicinska bedömningar som hör hemma inom vården, säger Jonas Prawitz.

Röda Korset och Socialstyrelsen kommer nu att fortsätta dialogen för att klargöra var gränsen går mellan första hjälpen och vård. Samtidigt ska Röda Korset gå igenom riktlinjer och utbildningsmaterial för de frivilliga som deltar i Första Hjälpen Grupperna för att säkerställa att det är tydligt för de frivilliga vad som ryms inom deras uppdrag.

– Röda Korsets och Socialstyrelsens gemensamma ambition är att finna en lösning som är såväl lagenlig som rimlig för samhällets behov, säger Jonas Prawitz.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera