Nyhetsarkiv

Lokalförening varnar för en osund tystnadskultur

Hälso- och sjukvårdsledningen försöker att tysta en uppskattad verksamhetschef på Norrlands universitetssjukhus, enligt Västerbottens läns läkareförening. Cecilia Nordenson, ordförande i föreningen, är kritisk och varnar för att en osund kultur riskerar att sprida sig bland övriga chefer.

– Signalerna är att chefer som är för kritiska, som vågar hysa sina egna åsikter, sitter löst. Det är mycket allvarligt, säger hon.

Verksamhetschefen i fråga fick i juni ett muntligt löfte från områdeschefen om en förlängning av sitt förordnande som går ut vid årsskiftet. Men nu verkar det bli ändring på det.

I början på oktober kallades verksamhetschefen till ett möte med områdeschefen, som nu hade ändrat sig och i stället ville att kollegan skulle ta en timeout. Bakgrunden var kritik som skulle ha riktats mot verksamhetschefen.

Cecilia Nordenson, ordförande för Västerbottens läns läkareförening, var med på ett uppföljande möte.

– När man ställer frågor kring kritiken blir det tydligt att den enda som är kritisk mot verksamhetschefen är hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa. Som jag tolkar det är det här ett uppenbart försök från Winsa att tysta en verksamhetschef som vågar uttrycka egna åsikter och även kritisera ledningen, säger hon, och fortsätter:

– Samtidigt är det diffust vad hon egentligen är kritisk emot. Det handlar om olika upplevelser av att verksamhetschefen ska ha varit för kategorisk, att andra ska ha tagit illa upp. Men det handlar om just upplevelser – det finns inget konkret att gå på.

Enligt Cecilia Nordenson framför verksamhetschefen i regel kritik på ett sakligt sätt och i ett så tidigt skede som möjligt. När beslut väl har fattats är chefen alltid lojal.

Winsa klampar in på områdeschefens ansvarsområde. Cecilia Nordenson, ordförande för Västerbottens läns läkareförening

Nordenson poängterar att det är områdeschefen som har mandat att förlänga förordnandet. Som överordnad chef kan Brita Winsa gå in och ha åsikter om områdeschefens beslut, men det hon nu har gjort, att hon upprepade gånger har påtalat att det inte är säkert att förordnandet kommer att förlängas trots att områdeschef och verksamhetschefen var överens om förlängning i somras, är att ifrågasätta områdeschefens mandat i frågan, resonerar Nordenson. Hur ska en chef kunna arbeta om ens mandat kan försvinna från en dag till en annan?

– Brita Winsa klampar in på områdeschefens ansvarsområde och försöker av allt att döma styra hennes uppfattningar och beslut. Att Winsa på detta sätt försöker toppstyra och kontrollera det hon har delegerat bort ser jag som ett brott mot den chefsstruktur hon själv har skapat. Det riskerar att ge negativa återverkningar för hela organisationen.

Merparten av läkarna på kliniken har skrivit under ett protestbrev och ställt sig bakom verksamhetschefen. Cecilia Nordenson betonar att det är självklart att lokalföreningen kämpar för sin medlem, som dessutom är en uppskattad kollega.

– Kollegan är oerhört kompetent, både som läkare, forskare och chef, och har ett otroligt driv och en fantastisk energi, vilket gör det ännu enklare att kämpa. Men jag vill understryka att det här så klart är viktiga principiella frågor, säger hon.

En tystnadskultur för naturligtvis inte med sig någonting positivt överhuvudtaget. Cecilia Nordenson, ordförande för Västerbottens läns läkareförening

– En tystnadskultur för naturligtvis inte med sig någonting positivt överhuvudtaget. Det finns inget sunt eller konstruktivt i en sådan kultur. Som chef måste ditt mandat och dina befogenheter stå i paritet med ditt ansvar. Du måste kunna agera utifrån vad du anser vara rätt i en given situation.

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten, skriver i en kommentar att ärendet inte är hanterat på ett bra sätt.

– Det jag kan säga generellt är att jag välkomnar en öppen och konstruktiv dialog, och medarbetare ska alltid ha möjlighet att framföra åsikter. Enligt delegationsordningen har en områdeschef rätt att fatta beslut om förlängningar, men enligt praxis, och så som jag ser det, bör det ske ett samråd med överordnad chef innan beslut fattas, och jag ser därför ett behov för oss att tydliggöra i hela organisationen vad som gäller.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera