Nyhetsarkiv

Lokala överenskommelser olagliga

Det är kontentan i ett gemensamt utskick från Stefan Carlsson, verkställande direktör för Apoteket AB och Margareta Persson och Gunilla Thörnwall Bergendahl, enheten för hälsa och läkemedel på Landstingsförbundet, till de anställda inom sjukvården och Apoteket AB.

Bakgrunden till den gemensamma aktionen är att, sedan den generiska utbytesreformen infördes den 1 oktober 2002, har det upprättats en flora av avtal runt om i landet mellan apoteken och sjukvården.

I avtalen har partena kommit överens om att strunta i återrapporteringen och istället lagra uppgifterna på apoteken.

Orsaken har varit den orimliga administration som återrapporteringen inneburit, speciellt för sjukvården som inte fått några extra resurser för arbetet att återföra läkemedelsbytena till varje enskild läkares journal.

Apoteket AB har kompenserats, av Landstingsförbundet under 2004, för merarbetet genom en höjning av Apotekets handelsmarginal, något som påpekas av vd:n Stefan Carlsson i skrivelsen.
Landstingens förutsättningar att ta emot rapporterna är mycket olika.

Lisbeth Bolin, som sitter i staben på Apoteket AB:s kundteam, är den som bäst känner till läget.
– Nu pågår nya diskussioner och vi sluter nya avtal runt om i landet mellan landstingen och Apoteket AB hur de lokala rutinerna ska gå till. Det kommer att se lite olika ut beroende på hur landstingen internt lägger upp rutinerna.

– Enstaka landsting tycker fortfarande att det här är förfärligt, men Apoteket måste skicka tillbaka handlingarna. Lagen säger så och dessutom måste man kunna identifiera vilka läkemedel som lämnats ut om patientens försäkringsskydd ska gälla, har vi fått klart för oss.

Lisbeth Bolin:
– Det blir frågan om att skicka tillbaka fysiska brev. Så måningom måste det ju bli elektronisk återrapportering, men det lär dröja.

Apotekets AB:s VD, Stefan Carlsson, betonar i sin skrivelse till de apoteksanställda att Apoteket AB tilldelats en nyckelroll och att korrigerande åtgärder kommer att vidtagas mot de apotek som inte följer det som uppdragsgivaren förväntat.

Han meddelar också att inspektioner ska göras för att se hur generisk substitution genomförs.

Han betonar i skrivelsen att ”återrapporteringen görs för att förskrivande läkare skall ha korrekt information och underlag för att kunna göra eventuella medicinska bedömningar och för att aktuell leverantör skall kunna spåras i händelse av ett ansvarsärende. Det är alltså viktigt för den enskilde patientens säkerhet och trygghet att återrapporteringen görs och förs in i patientjournalen”, skriver Stefan Carlsson.

Gunilla Thörnwall Bergendahl, utredare på Landstingsförbundet:
– Det blev väldigt upprörda känslor över vårt brev, men vi har inget val. Det är frågan om journalhandlingar och de ska tillbaka till sjukvården. Tyvärr är regler en sak och verkligheten en annan, men man får hantera det med vett och förstånd lokalt.

I praktiken tror jag inte att det är många som kommer att föra in bytena i de enskilda journalerna, men de kommer att förvaras i betryggande former i avvaktan på bättre lösningar och det är i varje fall bättre än att läkarna skickar uppgifterna i papperskorgen vilket förekommit.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera