Nyhet

Lojaliteten mot patienterna är viktigast

Under sina tio år som chefläkare har Peter Valverius hört hur medarbetare som har slagit larm om brister både har behandlats mindre väl och tvingats bort. Men han betonar att antalet chefer som tar emot kritik på ett bra sätt är betydligt fler.

67 år fyllda är psykiatrikern Peter Valverius inte bara en erfaren chefläkare – han känner sig också trygg med att tala öppet om de problem med tystnadskultur och risker för repressalier som råder på vissa håll inom vården.

– Det jag har noterat är att det här har oerhört mycket med det lokala ledarskapet och ledningskulturen att göra. För visst förekommer det att chefer tar emot budskap om att något inte stämmer på ett mindre bra sätt och att detta i slutändan leder till att personen som slog larm känner sig så pass obekväm att hon eller han frivilligt väljer att lämna arbetsplatsen. Det är naturligtvis jättetråkigt varje gång det händer.
Dåliga chefer som inte kan ta emot kritik är dock betydligt ovanligare än de chefer som tar emot budskapet på ett bra sätt och börjar jobba för att det ska bli bättre, menar han.

– Frågor, nyfikenhet och intresse av att förbättra skulle jag säga är en betydligt vanligare reaktion när brister påtalas än tvärtom. Det tycker jag är väldigt viktigt att det kommer fram i ett sånt här sammanhang.

Men även Peter Valverius själv har i sin roll som chefläkare i region Blekinge varit med om repressalier i form av det som brukar benämnas som ”korrigerande samtal” efter att ha påpekat saker i verksamheten som inte har stått rätt till.

Vårt arbete är inte någon popularitetstävling

– Ja, eller utskällning kanske man snarare skulle kunna kalla det. Det har jag råkat ut för två eller tre gånger under mina år som chefläkare. I min roll ser jag det som fullt naturligt att någon emellanåt reagerar emotionellt och jag tar inte åt mig. Som en föregångare sa till mig: ”Vårt arbete är inte någon popularitetstävling”. Men i 99 fall av 100 blir även dåliga budskap väl mottagna.

Peter Valverius råd till läkarkollegor som har upptäckt felaktigheter i sin verksamhet och känner osäkerhet inför chefens reaktion är därför att ändå våga stå på sig.

Är man rädd för att bli utsatt för något då ska man framföra det hela tydligt och dokumenterat i skrift

– Det kan låta kaxigt men lojaliteten gentemot patienterna är betydligt viktigare än lojaliteten mot någon chef. Patientsäkerhetslagen är väldigt tydlig i detta. Är man rädd för att bli utsatt för något då ska man framföra det hela tydligt och dokumenterat i skrift. Skicka det gärna till flera – kanske både till facket, chefen och chefens chef. Då blir det också svårare att tysta ner det.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera