Nyhetsarkiv

Livlig diskussion om läkared

1800-talets läkared var ”ett uttryck för förbund med en högre makt” och avskaffandet var ett led av samhällets sekularisering. Men hos den svenska allmänheten lever läkareden fortfarande, en majoritet av befolkningen tror att svenska läkare fortfarande avlägger en ed.

I Danmark lever ”läkarlöftet” i allra högsta grad fortfarande, berättade Emma Possfelt Møller från Yngre danska kirurger. Där får ingen läkare legitimation utan att ha avlagt löftet, som saknar religiös koppling men ses som moraliskt förpliktigande. Läkarlöftet avläggs vid ceremonin för läkarexamen, och enligt Emma skapar löftet en stolthet och bidrar till en starkare läkaridentitet.

Den svenska domarkåren är ännu edsvuren, och domaren Mats Blomberg beskrev domareden som bitvis ålderdomlig men med en positiva sidan att den förpliktigar till en etisk diskussion om uppdraget. Trots diskussioner om att avskaffa domares ed finns den kvar. I dagsläget pågår dock en diskussion om att ta bort de allra mest ålderdomliga delarna, som är svåra att förstå.

Moderatorn Elin Ericsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, ledde en diskussion med publiken om aktuella läkaretiska frågor och tog tempen på intresset för att återinföra läkareden i Sverige. Deltagarna lutade åt att det kan vara bra – under förutsättning att innehållet känns rätt

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera