Nyhetsarkiv

Liten pensionsskola: Så här byggs din pension upp

Din lagstadgade pension (1-2)

Det är den du får besked om varje år i det orange kuvertet.

Den lagstadgade pensionen utgör bara en del av din pension. Den byggs upp av sociala avgifter, eller av en egen­avgift om du har egen verksamhet.
Hur mycket lagstadagad pension du kommer att få beror på hur hur mycket du har tjänat in och hur bra det går för Sverige, det vill säga hur god tillväxten är i landet.

I det orange kuvertet får du prognoser för olika procents tillväxt.

Du får lagstadgad pension på inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en årsinkomst på 390.750 kr i år.

Hade du gått i pension i år hade du som mest kunnat få cirka 17.000 kr. Du kan inte själv påverka hur stor din lagstadgade pension ska bli, mer än för de 2,5 procent som du själv får placera , den s.k. ”premiepensionen” (2) som administreras av Premiepensionsmyndigheten (PPM).

Din kollektivavtalade tjänstepension (3-4)

Det är den här pensionen som kommer att ge dig en stor del av dina pensionsinkomster!

I det nya pensionsavtalet har din kollektiv­avtalade tjänstepension delats upp i en avgiftsbestämd del som du själv får välja förvaltare av och en förmånsbestämd del som ger dig en viss procent av din lön när du går i pension.

Den förmånsbestämda delen (3)
Eftersom staten inte betalar ut pension på löner över 7,5 inkomstbasbelopp har parterna i kollektivavtal kommit överens om en förmånsbestämd ålderspension för löner i intervallet 7,5 till 30 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar årslöner mellan 390.750 kr och 1.563.000 kr i år (2011).

I det nya pensionsavtalet KAP-KL (Kollektivavtalad pension Kommuner-Landsting) är den förmånsbestämda ålderspensionen 55 – 62,5 procent av lönen i intervallet 7,5 till 20 inkomstbasbelopp och 27,5 – 31,25 procent av lönen i intervallet 20 till 30 inkomstbasbelopp.

För att undvika orättvisor vid övergången till det nya pensionsavtalet kommer de som är födda före 1967 att omfattas av en övergångsregel för den förmånsbestämda delen.

Är du född mellan 1947 och 1966 innebär övergångsregeln att den förmånsbestämda pensionen successivt trappas ned från 62,5 procent till 55 procent. (Se tabell här nedan)

Är du född 1946 eller tidigare behåller du samma nivå på den förmånsbestämda pensionen som i det förra pensionsavtalet, 62,5 procent av lönen mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 31,25 procent mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp.

Den avgiftsbestämda delen (4)
Varje år avsätts en viss avgift av din lön till pension. Avgiften är, sedan 2010, 4,5 procent av hela din lön från 1 kr till 1.563.000 kronor (30 inkomstbasbelopp). De här pengarna betalas ut till det försäkringsbolag du valt.

För en ung läkare som placerar pengarna på rätt sätt kan ränta på ränta innebära ett ordentligt pensionstillskott vid 65 års ålder.

En glädjande nyhet i det nya pensionsavtalet är att du börjar tjäna in din avgiftsbestämda pension redan från 21 års ålder.

Avgiften räknas på din fasta bruttolön plus särskilda ersättningar som jour- och beredskapsersättning, övertidsarbete, tillägg för obekväm arbetstid med mera. Allt räknas in i din pensionsgrundande lön. Så det lönar sig att arbeta och göra lönekarriär i det nya systemet.

Pensionsavgifter betalas in även om du är föräldraledig eller jobbar fackligt

Det betalas pensionsavgift även om du är föräldraledig enligt lagen, har sjuklön, sjukpenning eller sjukersättning. Den som är ledig utan lön på grund av fackligt förtroendeuppdrag får också pensionsavgiften inbetald.

Den avgiftsbestämda tjänstepensionen som betalas ut till dig en gång om året får du själv placera, men du kan inte göra precis hur du vill. Du kan inte köpa aktier direkt för pengarna. Du måste gå via de försäkringsbolag som erbjuder traditionell livförsäkring eller fondförsäkring. Gör du inget val, kommer dina pensionspengar att placeras i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd i KPA Pensionsförsäkring.
Du kan när som helst under året anmäla att du vill byta försäkringsbolag. Ditt nya val gäller då från 1 januari nästa år. Har du redan gjort ett val för dina pensionspengar i det tidigare pensionsavtalet behöver du inte välja igen.

Övergångsbestämmelse för den förmånsbestämda delen före 1998

De läkare som anställts i kommun eller landsting före 1998 har en intjänad pension (på förhandlarspråk kallad ”Påse”) från det äldre pensionsavtalet PA-KL 85, som är ett helt förmånsbestämt pensionsavtal.

Denna pensionsdel är beräknad per 1997-12-31 och är värdesäkrad. Den del av denna pension som ligger över årsmedelpoängen 7,5 skall, enligt huvudregeln i det nya pensionsavtalet KAP-KL, avräknas från den förmånsbestämda delen i det senare avtalet, samtidigt som du får räkna all pensionsgrundande tid från 28 års ålder.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera