Nyhetsarkiv

Linköping: Här är framtidshoppet unga forskare och bra grundutbildning

Mats Hammar, dekanus på hälsouniversitetet (medicinska fakulteten), menar att Linköping missgynnas av staten när det gäller tilldelningen av forskningsmedel jämfört med de äldre universitetsorterna.

– Karolinska och Lund, till exempel, får nästan lika mycket forskningsmedel som grundutbildningsmedel. Vi får bara ungefär hälften så mycket till forskning som till grund­utbildning. Det betyder att när Karolinska och Lund rekryterar en person kan de utlova åtminstone halva tiden forskning, det kan inte vi.

Mats Hammar tycker också att Linköping borde få mer ALF-medel.

– ALF-medlen borde anpassas i relation till grundutbildningen. I och med att hälsouniversitet är en ung fakultet som har vuxit fort, har ALF-medlen inte ökat i proportion till grundutbildningen. Om de hade anpassats till grundutbildningens kvalité och storlek hade vi haft mycket mera medel att använda i vår verksamhet, säger Mats Hammar.

Publicering och citering styr

Statens regler för bidrag och dagens verklighet där forskningsmedel delas ut efter ”excellence”, det vill säga hur mycket man citeras och publiceras och hur mycket externa medel man drar in, tvingar Linköping att hitta egna vägar, menar Mats Hammar.

Något som han tror kan förklara varför de kliniska professorerna minskat i antal i Linköping de senaste tio åren, samtidigt som de ökat på flertalet andra universitetsorter.

– För fem år sedan genomförde vi en verksamhets- och kompetensanalys som visade att hälsouniversitetet, som då var den yngsta medicinska fakulteten, hade i förhållande till sitt forskningsuppdrag en ganska liten del prekliniska forskare och en lite större del kliniska. För att få mer heltäckande forskning gjorde vi därför förstärkningar på de prekliniska områdena, säger Mats Hammar.

– Vi har också sagt att vi ska ha den bästa grund­utbildningen i Sverige. Det är prioritet ett, men vi måste också locka till oss förstklassiga forskare som kan stärka vår konkurrenskraft. Är utbildningsbehovet täckt så är det inte säkert att vi återbesätter en professorstjänst vid en pensionsavgång. Då kanske vi istället försöker rekrytera en person som kan höja vår konkurrenskraft, alltså en person som har högre citering och visat prov på bra forskning eller kan dra in mer externa forskningsmedel.

Bygger från grunden

Enligt Mats Hammar har det inneburit en hel del rekryteringar på prekliniska områden, där man kunnat rekrytera starka forskare.
Mats Hammar betonar dock att man fortfarande är väldigt angelägen om att bygga upp kompetensen även på kliniksidan, men rekryteringssvårigheterna har gjort att Linköping lägger mycket resurser på att bygga från grunden.

Mats Hammar säger att det idag finns ett ambitiöst program i Linköping, ”Från student till docent”, som förhoppningsvis ska ge Linköping en plats i elitlaget i framtiden.

– Programmet går ut på att hjälpa våra egna studenter att göra en kombinerad klinisk och forskningsmässig karriär. Vi vill visa att man kan stanna kvar i Linköping efter sin examen. Nu antas många unga till forskarutbildningen som är kliniker, och vi försöker ge dem möjlighet att fortsätta forska tills att de i princip kan meritera sig till en professur, säger han.

– Jag ser det som att vi tryggar en egen återväxt. Det är ett arbete som tar tid, men jag känner mig mycket tryggare nu.

Kim Nordlund & Linnéa Borgert

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera