Nyhetsarkiv

Ledningen nöjd med sommaren

Både läkarna och sjuksköterskorna på akuten i Malmö och Lund upplevde en försämrad patientsäkerhet när ambulanserna omdirigerades i somras. Men ledningen är trots det nöjd med lösningen.

Sommaren 2015 blev sommaren när Region Skåne på grund av sjuksköterskebrist inte klarade av att hålla båda sina akutmottagningar på SUS öppna. För att lösa situationen skedde en omdirigering av ambulanserna från Lund till Malmö nattetid under åtta sommarveckor. Något som framför allt läkarna upplevde påverkade patientsäkerheten negativt, visar en nyligen färdigställd utvärdering som verksamhetschefen Maria Ohlson Andersson har gjort.

– Jag har stor respekt för att medarbetarna upplevde att patientsäkerheten var försämrad, men sammantaget är inte det min bild, säger hon.

Men i den enkät som gick ut till 464 medarbetare inom verksamhetsområde akutsjukvård framträder en annan bild. Bland de anställda som bytte arbetsplats under sommarveckorna var upplevelsen att både arbetsmiljön och patientsäkerheten påverkades negativt.

Särskilt uttalad var upplevelsen bland läkarna. Sjuksköterskorna och undersköterskorna som arbetade i Lund upplevde däremot en förbättrad arbetsmiljö men var samtidigt eniga med läkarna om den försämrade patientsäkerheten. Men verksamhetschefen håller trots det inte med.

– Jag är nöjd med sommarens lösning. Ledtiderna var kortare jämfört med sommaren 2014 vilket påverkade patientsäkerheten på ett positivt sätt liksom arbetsmiljön för medarbetarna. Det var inga allvarliga patientavvikelser vilket också stöds av IVO som inspekterade verksamheten (Se sidan 50) och menade att vi upprätthållit god patientsäkerhet under de åtta veckorna, säger Maria Ohlson Andersson

Från akutsjukvårdens sida finns inte en enda avvikelse av dignitet rapporterad under den aktuella tidsperioden, enligt utvärderingen. De avvikelser som finns handlar endast om vårdplatsbrist dagtid. Från ambulanssjukvårdens sida finns

Akuten i Lund stängdes nattetid under sommaren 2015.

däremot omkring 30 avvikelser från den aktuella tidsperioden. Men trots det ska patientsäkerheten inte ha påverkats nämnvärt enligt en bedömning av Region Skånes Prehospitala Enhetschefsläkare.

– De bedömde att det inte var någon påverkan på patientsäkerheten och detta stöds också av IVO, säger Maria Ohlsson Andersson.

Men trots att ledningen säger sig vara nöjd med omdirigeringen av ambulanserna är det ingen självklarhet att en liknande lösning kommer att göras sommaren 2016.

– Vårt uppdrag är att hålla båda akutmottagningarna Lund och Malmö öppna. Vi arbetar stenhårt för att klara det sommaren 2016, säger Maria Ohlsson Andersson.

Vilken var den största nackdelen med sommarens lösning, anser du?

– Den största nackdelen var att vi inte kunde utföra vårt uppdrag att hålla båda akutmottagningarna öppna. Jag önskar också att informationen till medarbetarna kunde förmedlats tidigare.

Vilken var den största fördelen?

– Den största fördelen var att ledtiderna förkortades.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera