Nyhetsarkiv

Ledningen i Sundsvall backar efter skyddsombudsprotest

Sjukhusfacken har gjort en egen riskanalys genom en enkät till alla kliniker. Den visar att alla tillfrågade bedömt att besparingarna skulle medföra ökad eller allvarlig risk för fysisk och psykisk ohälsa. Samtliga skyddsombud ställde sig bakom en begäran om ny risk- och konsekvensanalys enligt Arbetsmiljölagens kap 6 §6a, vilket innebär att de var beredda att koppla in Arbetsmiljöverket om begäran inte hörsammades.

Fredagen den 26 februari backade Sigbjörn Olofsson. Beskedet till skyddsombuden blev att det nuvarande förslaget stoppas och att en ny risk- och konsekvensanalys ska genomföras. Det innebär att tidsplanen för nedskärningarna förskjuts med ungefär en månad.

– Det här visar att vi haft rätt hela tiden när vi sagt att processen gått för fort. Hela riskanalysen skulle genomföras på tre dagar, vilket är helt orimligt. Det ger också mer vatten på kvarnen åt kritiken mot konsultbolaget Mantec i och med att deras underlag varit så bristfälligt, säger Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera