Nyhetsarkiv

”Låt patienterna söka sjukhusvård var de vill i Sverige”

Det kräver Sjukhusläkarna i en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte.

I regeringens förslag till ny patientlag som riksdagen ska ta ställning till under våren föreslås patienterna få fritt vårdval till offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet, men inte till slutenvård.

– Idag har svenska patienter i princip rätt till fritt vårdval i andra EU-länder. Att då inte kunna söka vård över landstingsgränserna blir absurt skriver Sjukhusläkarna i motionen, och menar att det även är en viktig jämlikhetsfråga.

I förslaget till ny patientlag får patienten rätt till vård i ett annat landsting även om vårdutbudet inte finns i hemlandstinget och det är hemlandstinget som ska stå för vårdkostnaden.

Det ska även gå att ”lista sig” på en vårdcentral och välja fast vårdkontakt i ett annat landsting. En begränsning i lagförslaget, som kan förhindra det fria vårdvalet är att hemlands­tingets remissregler ska gälla. Förslaget garanterar också att den som söker vård i ett annat landsting ska få sina medicinska behov behandlade på samma sätt som patienterna i det landsting där patienten söker vård. Landstingen får alltså inte prioritera sina egna patienter för att exempelvis uppfylla kraven för att få pengar från kömiljarden. Däremot omfattas en patient som väljer att söka vård i ett annat landsting inte av vårdgarantin i detta landsting.

Förutom utökat vårdval föreslår regeringen bland annat att patienten ska få lagstadgad rätt till en second opinion om det rör sig om en livshotande eller allvarlig sjukdom.
Det föreslås också utvidgad informationsplikt till patienten och det slås fast att patientens behov av kontinuitet ska tillgodoses.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera