Nyhetsarkiv

Lars Leijonborg lämnar KI:s styrelse

Lars Leijonborg avgår som ordförande i KI:s styrelse. Beskedet kommer endast några dagar innan den externa granskning av Macchiariniskandalen som berör Karolinska Institutet ska presenteras. En tidpunkt som Lars Leijonborg anser att vara lämplig för ett ordförandebyte.

–  Det känns som ett naturligt tillfälle att lämna över stafettpinnen till någon annan, säger han i en kommentar på ki.se.

Lars Leijonborg säger sig ha meddelat högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson att han vill sluta som ordförande i styrelsen för KI. Hans mandatperiod hade annars löpt ut den 30 april nästa år, men Leijonborg anser att det är bäst att ett skifte på ordförandeposten sker redan i höst och att någon ny tar vid i det arbete som behöver göras i Macchiariniskandalens efterdyningar. Den externa utredaren Sten Heckscher kommer på måndag att lägga fram sin rapport.

– Det behov av kontinuitet på ordförandeposten som fanns då, när den förra rektorn och flera andra i ledningen hade avgått, finns inte på samma sätt nu. Även om styrelsen inte får lägga sig i forskningen, och därför inte har något direkt ansvar för Macchiarini-affären, finns det mycket annat i de omgivande systemen som måste ändras. Där har styrelsen naturligtvis ett stort ansvar. Jag känner att det är bäst att någon annan, med mer tid och ett engagemang som sträcker sig bortom april 2017, är ordförande under den förändringsperiod som nu förestår med Heckscher-rapporten som grund. Om jag och styrelsen borde ha gjort något annorlunda under den tid vi suttit får diskuteras när granskningsrapporten offentliggjorts.

Han hänvisar även till det rektorsval som snart ska göras på KI.

– Senare i höst eller vinter ska beslut fattas om ny rektor för de närmaste sex åren. Även på den punkten ter det sig naturligt att rekryteringen leds av en person som kan förväntas stanna längre som ordförande.

Lars Leijonborg har varit ordförande i KI:s styrelse, konsistoriet, sedan 2013.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera