Nyhetsarkiv

Lång väntan på barnakuten i Solna

Mer än fyra timmars väntan för två av fem barn på akuten i Solna. Sjuksköterskebristen och bristen på vårdplatser är det som stoppar upp flödet, skriver Dagens Nyheter.

– Vi får in 130–150 barn per dygn, en tredjedel kommer på natten. Det som stoppar upp flödet är att vi inte kan lägga in patienter eftersom det saknas vårdplatser. Det är nog där man borde lägga krutet, säger Magdalena Boije som är förtroendevald för Vårdförbundet till Dagens Nyheter.

Det har gått fem dagar sedan Karolinska universitetssjukhuset tog beslutet att bara hålla öppet för riktigt svårt sjuka barn på Astrid Lindgrens barnakut på Huddinge under kvällar och nätter. De mIndre allvarligt  sjuka hänvisas till barnakuten i Solna och primärvården. Beslutet har väckt diskussioner bland personalen och det finns en stor oro inför vintern och alla de luftvägsinfektioner den medför .

– Men en orsak till beslutet var att akutdivisionen inte kunde bemanna i Huddinge med sjuksköterskor med barnkompetens nattetid. På det här sättet avlastar vi hela akutmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset, även vuxenakuten, säger Svante Norgren som är divisonschef för barnsjukhuset till Dagens Nyheter.

Enligt honom ställs mellan 10 och 20 procent av de planerade barnoperationer på Astrid Lindgrens barnsjukhus in på grund av brist på vårdplatser, personalbrist eller att provsvar inte kommit in i tid.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera