Nyhetsarkiv

Landstingsstyrelsens ordförande avsatt

Efter en rad tuffa beslut om det framtida vårdutbudet på Västernorrlands tre sjukhus avsattes Landstingsstyrelsens ordförande i Västernorrland – Elisabeth Strömquist –  i går med omedelbar verkan.

Samma dag som 10 000 personer samlades för en demonstration i Kramfors mot neddragningarna på Sollefteå sjukhus kom beskedet om att Landstingsstyrelsens ordförande tvingas avgå.

– Den här typen av beslut där man rör innehållet i sjukvården är oerhört smärtsamma och rör upp känslor. Det är naturligt med starka opinionsyttringar där förslag till förändringar finns, men jag har hela tiden försökt se länsperspektivet, säger Elisabet Strömqvist (S), när Sjukhusläkaren når henne på måndagsmorgonen.

Besluten om att förändra utbudet på sjukhusen har tagits för att säkra ekonomin och för att undvika uppsägningar av personalen, menar Elisabeth Strömquist som uppfattade att det fanns en enighet bland i princip alla partier att en förändring i utbudet på framför allt Sollefteå sjukhus behövde ske.

– Det här är ett sätt att säkra kvaliteten och det akuta omhändertagandet i ett landsting med så långa avstånd. Den vård som patienterna behöver ofta ska vi klara men det man behöver mer sällan kan innebära resor längre bort.

Eva Sonidsson är ordförande för Socialdemokraterna i Västernorrland. Hon menar att det var nödvändigt att Elisabet Strömquist lämnade sitt uppdrag.

– En enig distriktsstyrelse står bakom beslutet. För att komma vidare i denna låsta process som vi har hamnat i var detta nödvändigt. Det har funnits kritik från inte minst vårt eget parti att dialogen och kommunikationen inte har varit den allra bästa under den tid som det aktuella förslaget diskuterats, säger hon.

De redan givna utredningsuppdragen ska fullföljas och kompletteras, berättar Eva Sonidsson.

– Ambitionen i insatsplanen som togs av ett enigt Landstingsfullmäktige i april som ligger till grund för besparingarna kommer naturligtvis att finnas med framöver för att komma tillrätta med dels kostnadsökningarna men även hitta effektiviseringar som gör att ekonomin förbättras utan att patientsäkerheten hotas. Vi behöver öka intäkterna i landstinget men även komma till rätta med utgifterna som i dagsläget är alldeles för stora i förhållande till de skatteintäkter vi har idag.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera