Nyhetsarkiv

Landstingsrådet har ännu inte kollat uppgifterna

Landstingsrådet Birgitta Rydberg var en av de politiker som ställde sig i främsta ledet i drevet som knäckte IVA på Södertälje sjukhus. I SVT Debatt den 26 februari anklagade hon klinikledningen för att behandla Peter Magnusson som en kriminell tjallare.

t Idag har det gått två år sedan hon i TV-studion tog täten i att fördöma klinikledningen, men Birgitta Rydberg har fortfarande inte tagit reda på om det fanns någon sanning i påståendena att invandrare särbehandlats.

Hon har inte lyssnat på de hemliga inspelningar som låg till grund för hennes hårda ord, trots att det inte skulle ta henne längre tid än att åka fram och tillbaka till SVT Debatt-studion.

– Det är inte min sak, det är sjukhusledningens uppgift, säger Birgitta Rydberg (bilden).

Ingen återrapportering

Enligt anställda på IVA pressade Birgitta Rydberg sjukhuschefen hårt för att få klinikledningen avsatt.

Sjukhuschefen Mikael Runsiö tillbakavisar de påståeendena och menar att sjukhuset höll politikerna utanför.

När det gäller om det förekommit särbehandling av invandrare har Birgitta Rydberg inte begärt någon återrapportering av sjukhuschefen Mikael Runsiö, säger hon och han säger i sin tur till Sjukhusläkaren att han inte återrapporterat till henne sin åsikt att det visat sig att det inte förekommit någon särbehandling av invandrare.

Birigtta Rydberg har under de två år som gått aldrig besökt kliniken och har aldrig talat med den klinikledning som hon fördömde så hårt.

”Har haft kontakter”

Idag är tonen inte lika hård, men inte ångerfull, och hon vill inte svara på frågan vad hon tycker att klinikledningen gjorde för fel.

– Jag har ingen anledning att kommentera någonting som gäller klinikledningen, jag har uppdraget att bevaka att vi är tillräckligt bra på bemötande av patienter.

Birgitta Rydberg menar att det vore att gå vid sidan av sjukhusdirektören om hon skaffade sig information av de anställda på IVA.

När Sjukhusläkaren frågar vilka kontakter hon haft med sjukhusdirektören Mikael Runsiö svarar Birgitta Rydberg:

– Vi har haft kontakter, men jag har ingen anledning att närmare inför dig redovisa hur de kontakterna sett ut.

När Sjukhusläkaren frågar vad han och ledningen rapporterat svarar Birgitta Rydberg:

– De har rapporterat till sin styrelse, dom är inte rapporteringsskyldiga till mig.

Under intervjun undviker Birgitta Rydberg att ge konkreta svar.

Hon uttrycker sig i allmänna ordalag och säger att det inte är ett ovanligt problem att invandrargrupper inte blir hörda och sedda, vilket i förlängningen kan leda till att de inte får rätt behandling och att det är viktigt att ha en värdegrund som är ett levande dokument.

Nya anklagelser mot Södertälje sjukhus

När Sjukhusläkaren frågar henne om hon idag två år senare anser att det förekom särbehandling av invandrare på IVA svarar hon att hon vet att det finns personer som upplevt sig illa bemötta.
När Sjukhusläkaren ber henne ge ett exempel på ett enda fall där invandrare har särbehandlats svarar hon:

– Det finns personer som upplevt att de blivit illa bemötta, till exempel när man sökt akutmottagningen.

När Sjukhusläkaren påpekar att frågorna gällt IVA svarar hon.

– Ja, nej jag har inte gått in i enskilda ärenden och tänker inte göra det. Jag har lämnat ett skriftligt svar till dig och det är det svaret du får. (Se separat artikel)

Verksamhetschefen, Annelie Lennberg, som är ansvarig för akuten sedan ett år tillbaka är förvånad över Birgitta Rydbergs påståenden.

– Vi har inte fått några signaler som handlat om att folk blivit illa bemötta för att man är invandrare. Birgitta Rydberg är välkommen att höra av sig till oss om hon vet någonting som inte vi vet. Nuförtiden har vi lappar som alla kan fylla i lätt och behändigt och som folk faktiskt använder och vi har inte fått ett enda sådant påpekande. Det finns inte heller några signaler i våra incidensrapporter. De klagomål vi får är de vanliga, att man får vänta för länge ibland.

I SVT Debatt sade Birgitta Rydberg att hon var förfärad över vad Peter Magnusson fått utstå och att han blev behandlad som en kriminell tjallare av klinikledningen.

Vill inte kommentera JK:s granskning

När Sjukhusläkaren frågar om hon tycker att JK, som kommit fram till motsatsen, har fel, svarar Birgitta Rydberg:

– Det är inte en fråga som jag har anledning att gå in i, det är sjukhusledningens och sjukhusstyrelsens sak att fortsätta.

– Peter Magnussons upplevelse av hur han blivit bemött tycker jag ändå visar på att vi behöver bli mycket bättre på att fånga upp när personal har upplevelser av att det inte är bra i vården. Han har haft en del problem när han har försökt påtala problem.

Så det är Peter Magnussons upplevelse av mötet som gör att du kan säga att klinikledningen behandlade honom som en tjallare?

– Jag vill inte gå i svaromål mer om det här, jag har lämnat ett svar till dig skriftligt och det är det svaret som är mitt.

Värdegrund

I intervjun menar Birgitta Rydberg att hon sett till att frågan om en värdegrund lyfts i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är viktigt att det inte är ett dokument som står i en bokhylla, utan att vi hela tiden har en levande diskussion.

När Sjukhusläkaren frågar sjukhusdirektören, Mikael Runsiö, om det saknades en värdegrund och ett mångfaldsarbete innan stormen bröt ut den 29 januari 2009 svarar han att det redan innan han kom till sjukhuset pågick ett mycket bra arbete när det gällde värdegrund och mångfald.

– Man har alltid jobbat med de här frågorna och det gjorde man även på intensivvårdsavdelningen och anestesikliniken, mycket beroende på att sjukhusets anställda och patienter ju till ganska stor omfattning har en mångkulturell bakgrund.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera