Nyhetsarkiv

Landstingsförbundet försiktigt positivt till akutläkarsystem

Verksamhetschef Kerstin Sjöberg är dock försiktigt positiv till utvecklingen mot ett akutläkarsystem.

– Jag tror det är bra för sjukvården om läkare är fast knutna till akutmottagningarna. Det blir ett bättre teamarbete när man tillhör samma enhet.

Dagens situation med ständiga gästspel från andra kliniker är inte bra, säger Kerstin Sjöberg som är ansvarig för läkares kompetensutveckling på Landstingsförbundet.

Hon påpekar också att de lokala förutsättningarna att införa akutläkarsystem skiljer sig åt, och att det är viktigt att modellen anpassas till de lokala förutsättningarna.

– En modell kan inte gälla för alla. Det är stora olikheter mellan en akutklinik i en storstad och på ett länsdelssjukhus.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera