Nyhetsarkiv

Landstingets förhandlare: ”Varken vi eller SKL har rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren”

I intrevjun säger Kristina Wallentin:
– Vi fick rekommendationen av landstinget centralt och från SKL att istället för en varning göra en polisanmälan.

Landstingets personaldirektör i Halland Jörgen Britzén stöder beslutet och menar att det var solklart att läkaren måste polisanmälas.

På frågan om han visste läkarens syfte med att gå in i journalen säger han att det kan han inte svara på eftersom han ”inte handhar detaljer och inte var inblandad i den direkta handläggningen”.

– Men vi vet att läkaren överhuvudtaget inte var inkopplad på den här patienten och inte heller var i tjänst när intrånget gjordes, säger Jörgen Britzén som hänvisar oss till förhandlingsdirektören Joachim Björnklev som enligt honom var den som hade kontakterna med SKL och känner till detaljerna.

När vi ringer upp Joachim Björnklev hänvisar han i sin tur till förhandlaren Svetlana Kontic som var den som handlade fallet och var den person som kontaktade SKL.

– Vi har inte rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren. Det var inte vår roll, säger Svetlana Kontic när vi får kontakt med henne på telefon.

”Sjukhusledningen hade redan bestämt sig”

– Sjukhusledningen i Varberg hade redan bestämt sig för att polisanmäla läkaren när personalchefen ringde upp mig, men man hade även tänkt varna läkaren vid samma tillfälle och det tyckte jag var lite för mycket och sade att det måste jag kontrollera med SKL. Jag ville förvissa mig om att det var korrekt att både varna och polisanmäla samtidigt eftersom jag misstänkte att det stred mot de allmänna bestämmelserna som arbetsgivare och fack förhandlat fram för att reglera disciplinåtgärder.

Kontaktade ni läkaren för att höra hennes version?

– Nej, det är inte vår uppgift. Vi litar absolut på att personalchefen och förvaltningschefen Kristina Wallentin som fattar sådana beslut lämnar korrekta uppgifter. Jag frågade personalchefen om de var absolut säkra på att det inte fanns något giltigt skäl för läkaren att gå in i registret och fick då svaret att det var de absolut säkra på.

Svetlana Kontic kontaktade då förhandlaren Maria Dahlberg på SKL för att höra om det var förenligt med de Allmänna bestämmelserna att både varna och polisanmäla läkaren samtidigt och fick beskedet att det inte är tillåtet enligt bestämmelserna för disciplinåtgärder.

Svetlana Kontic upplyste då sjukhusledningen i Varberg att om de tänkte polisanmäla läkaren kunde de inte varna läkaren samtidigt.

Huruvida läkaren överhuvudtaget borde polisanmälas diskuterade hon inte med SKL.

– Vi diskuterade bara det korrekta förfarandet vid disciplinåtgärder.

Förhandlaren Maria Dahlberg på SKL minns bara vagt det aktuella fallet när Sjukhusläkaren ringer upp, men erinrar sig att hon givit någon person på landstinget i Halland beskedet, i ett fall som gällde en polisanmälan, att det inte är tillåtet att både varna och polisanmäla samtidigt enligt de allmänna bestämmelserna.
Se också:

• Inga krav i rutinerna att det krävs chefens tillstånd för att få gå in i journalen

• Läkaren behandlades som en brottsling
• ”Katastrof för patientsäkerhetsarbetet”
• Idag kan en sjukhuschef bara prövas av sina chefer
• Förundersökningen nedlagd – Den polisanmälda läkaren: “Det känns underbart!”
• Medicinklinikens chef avgår, men fackliga representanter kräver att även de ytterst ansvariga lämnar sina poster
• Datainspektionen: Hur vården ska bedrivas lägger vi oss inte i
• Här slänger sjukhuschefen Kristina Wallentin ut läkarna från presskonferensen
• Först fick läkaren inget veta, sedan fick läkaren inget säga
• Socialstyrelsens generaldirektör: Var syftet att skriva en avvikelserapport kan jag inte se att läkaren begått något brott
• Så säger lagen och Socialstyrelsens föreskrifter
• Sjukhuschef polisanmälde läkare som skulle rapportera misstänkt felbehandling av patient som dog

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera