Nyhetsarkiv

”Sparkrav ett dråpslag mot vårdvalet i Stockholm”

Läkarförbundet kräver att besparingsförslaget om minskad ersättning till privata specialister i vårdvalet i Stockholm dras tillbaka. Förslaget riskerar att vårdgivare slås ut och att patienterna får sämre möjligheter till vård, menar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.

Stockholms läns landsting presenterade i veckan ett sparpaketet på 800 miljoner som bland annat innebär sänkt ersättning på fem procent för ett tiotal vårdval. Det rör sig bland annat om ögonsjukvård, gynekologi, hud, ÖNH, ortopedi/handkirurgi, neurologi och klinisk neurofysiologi.
– Förslaget är förbryllande med tanke på att det är vårdvalsförespråkare som utdelar en direkt råsop mot de enskilda företagen inom vården. Om förslaget blir verklighet skulle mångfalden av vårdgivare minska och direkt drabba enskilda patienter. Det här går också på tvärs mot dagens utveckling. En viktig omvandling av sjukvården för att göra den mer effektiv och tillgänglig är ju att flytta viss specialistvård ut från sjukhusen till öppenvård, säger Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

Flera av de småskaliga och professionsstyrda och verksamheterna skulle tvingas avveckla sin verksamhet om ersättningen sänks. Ersättningen är redan i underkant. I stället skulle ersättningen behöva uppräknas med åtminstone några procent på grund av ökade omkostnader, menar Heidi Stensmyren och Johan Styrud.

– Situationen som uppstått är närmast hotfull för de enskilda vårdgivarna inom vårdvalet. I ett avtal med vårdgivarna har landstinget nämligen möjligheter att sänka ersättningen utan vidare varsel. De vårdgivare som inte har möjlighet att klara sänkningen i ersättning, då det redan är svårt att få verksamheten att gå runt får fortsätta årsavtalet ut, men avtalet förlängs inte.

Kravet på besparingar inom inte minst sjukhusvården drabbar oförtjänt vårdvalets verksamheter. Förslaget ogenomtänkt och måste bordläggas. Först och främst måste det till ordentliga analyser vad konsekvenserna skulle bli för patienterna i och med försämringarna för de småskaliga läkarledda verksamheterna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera