Nyhetsarkiv

Landstinget: ”Målet är inte sämre patientsäkerhet”

Inriktningsförslaget i Norrbottens läns landsting är inget ”tjänstemannaförslag” som hotar patientsäkerheten, utan väl förankrat hos medicinskt sakkunniga. Det menar bland andra biträdande landstingsdirektören Jonas Thörnqvist efter att ha tagit del av de fackliga representanternas kritik.

Förra veckan presenterade Norrbottens läns landsting ett inriktningsförslag för förändrade uppdrag för länets hälso- och sjukvård samt tandvård. Förslaget har av personal vid sjukhusen i Kalix och Kiruna och av fackliga representanter kritiserats för att vara ett hot mot patientsäkerheten.

”Det är speciellt avvecklingen av narkosläkare och intensivvårdsplatser som man haft invändningar mot. I en del av de artiklar som publicerats de senaste dagarna så kan man dra slutsatsen att förslaget är ett ”tjänstemannaförslag” som inte är förankrat med medicinskt sakkunniga vilket är felaktigt” skriver Jonas Thörnqvist tillsammans med divisionscheferna Brita Winsa, Per Berglund och Tomas Josefsson samt medicinskt sakkunniga läkaren Pia Näsvall i ett debattinlägg till Sjukhusläkaren.

Förslaget, menar man, har utformats tillsammans med divisionscheferna för läns- respektive närsjukvård och tandvård och diskuterats i respektive ledningsgrupp där det ingår personer med lång erfarenhet av att arbeta som läkare respektive tandläkare.

”Dessa har i kraft av sin profession bedömt förslaget som genomförbart. Om förslaget ska kunna genomföras måste vi dock kunna hantera de eventuella risker som framkommer i de planerade risk- och konsekvensanalyserna innan detaljerade beslut fattas i varje enskild fråga.” skriver cheferna.
I medierna har förslaget presenterats i termer av ”stålbad” och som ett resultat av landstingets oförmåga att klara av att ha en ekonomi i balans, menar de. Att det handlar om att hushålla med våra resurser är en självklarhet men det handlar i ännu större utsträckning om att kunna fortsätta att ge kvalificerad sjukvård till länets medborgare, anser ledningen.

”Det kan bara ske om vi koncentrerar den specialiserade vården. Det är genom en sådan koncentration som vi kan åstadkomma hög kvalitet, kontinuitet och möjligheter till långsiktigt hållbar kompetensförsörjning och ett effektivt resursutnyttjande. I nuläget har vi att väga den vårdkvalitet vi kan erbjuda på en enhet där man sällan tar hand om en viss patientkategori mot den kvalitet som vi kan uppnå om vi istället koncentrerar vården till enheter där man ofta vårdar dessa patienter. Detta är inte ett lätt övervägande men det är nödvändigt av både medicinska och ekonomiska skäl.”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera