Nyhetsarkiv

Landstinget i Västernorrland: ”Läkarna fick obefogad kritik”

– Det är helt klart ledningens fel att vården varit ineffektiv. Läkargruppen har fått obefogad kritik, säger landstingets personaldirektör Mikael Broman, som presenterade sin utredning i förra veckan.

Det var efter Uppdrag Gransknings inslag om Sundsvalls sjukhus i maj i år som fokus sattes på läkares arbetstider. Uttalanden som ”läkare kommer och går som de vill” och ”inga läkare jobbar under älgjakten” fick stå helt oemotsagda i programmet.

Dessa och andra liknande påståenden bemöts nu i utredningen. Fakta om läkarnas schema och arbetstidsavtal ger klara besked:

– Det finns absolut inga pengar att spara på att schemalägga läkare på natten. Vissa läkare i jourtunga specialiteter schemaläggs redan till kl 21 och om fler arbetar kvällstid skapar det istället luckor under dagtid. Det löser inga problem. Och självklart ska den som arbetar jour och beredskap också ha rätt till kompensation för det.

Och visst är vissa månader mer populära än andra när jourkomp ska tas ut, men inte i den utsträckningen att det anmärkningsvärt påverkar verksamheten.

Mikael Broman menar att det inte ens är relevant att diskutera förändring av arbetstider innan sjukhusledningen är klar med grundläggande frågor som bedömning av vårdbehov och effektivare vårdflöden. Exempelvis fungerar principen om lägsta effektiva vårdnivå inte särskilt bra i landstinget.

– Man är helt fel ute om man pekar ut en enskild yrkesgrupp som orsak till problemen. Ska man skylla på någon, så skyll på oss i ledningen. Vi måste ta till oss kritiken och arbeta med aktivitetsstyrd bemanning och andra åtgärder för att öka effektiviteten. Vi behöver också rekrytera fler läkare. Ett ljustecken är att vi inom några år räknar med att ha tio nya akutläkare på plats.

Stormarna kring Sundsvalls sjukhus och läkarnas arbetstider har förmodligen inte underlättat rekryteringen?

– Min bedömning är att inte fler läkare slutat under det här året jämfört med tidigare. Däremot går det lite trögare att nyrekrytera. Men det är svårt att exakt avgöra vad det beror på. Vi delar situationen med många andra sjukhus i Norrland.

Läkarföreningens ordförande Jonas Wallvik är nöjd med landstingsledningens utredning.

– Det är bra att vi nu fått klara besked från landstingsledningen. Vi får hoppas att det också slår igenom i sjukhusets ledning och bland politikerna.

Efter Uppdrag Granskning i våras skrev sjukhusdirektör Sigbjörn Olofsson i ett brev till alla medarbetare vid länssjukhuset i Sundsvall att programmet ”har blivit rättvisande”. Sjukhusläkaren har sökt Sigbjörn Olofsson på telefon och mejl för att höra om det omdömet fortfarande står fast, när landstingsledningens utredning istället pekar på brister hos ledningen, men ännu inte fått svar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera