Nyhetsarkiv

”Landstingen måste ta större ansvar för personalens fortbildning”

Landstingen måste ta ett större ansvar för läkarnas medicinska fortbildning och för att nå dit behövs en nationell reglering. Det menar Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.

Sofia Rydgren Stale säger att resultatet av fortbildningsenkäten egentligen inte förvånar henne.

– Det är ändå klart oroväckande. Vi hade en peak på nio externa fortbildningsdagar i mitten av 2000-talet och jämfört med de sex som vi ligger på nu är det en markant minskning. Det är tragiskt att se att man befinner sig på ett sluttande plan och man undrar när det kommer att vända eller plana ut, säger hon.

När det handlar om externa fortbildningsdagar syns stora skillnader mellan landstingen/regionerna – även det en situation som inte förvånar.

– Känslan har alltid varit att det funnits en spridning över landet. I slutändan innebär det att läkare i vissa delar av landet är uppdaterade på nya behandlingsmetoder och forskningsrön, medan man i andra delar halkar efter. Det innebär att vi står allt längre ifrån en jämlik vård, säger Sofia Rydgren Stale.

Mellan undersökningen som genomfördes 2012 och den som Läkarförbundet nu presenterar har ett nytt LIF-avtal tillkommit, vilket innebär att landstingen nu ska stå för hela kostnaden av fortbildningen. Trots att en större andel av de externa fortbildningsdagarna nu bekostas av arbetsgivaren, är ökningen inte tillräckligt stor för att täcka behovet.

– Landstingen behöver ta ett större ansvar för sin personals fortbildning än vad de gör idag. I enkäten ser vi att cheferna verkar vilja att man ska fortbilda sig, men det saknas rutiner och en strategi för att säkerställa att arbetstagarna kommer iväg på fortbildning. Det finns ett glapp mellan vilja och förmåga, och därför ser vi ett behov av en nationell reglering av fortbildningen. Vi tror att en tydlig fortbildningsplan, med tydliga uppföljningsrutiner kopplat till denna, skulle kunna vara ett sätt att komma vidare. Man bör vika en post i budget till kostnaderna för fortbildning. Det är viktigt att våga planera långsiktigt och det måste få kosta idag eftersom vi vinner något i slutändan, en bättre och mer jämlik vård.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera