Nyhetsarkiv

Läkartester gav kunskap om säkrare förskrivning

Christian Nøhr, professor vid universitetet i Ålborg, presenterade resultatet av en studie där tio danska läkare testat läkemedelsmoduler.

I Danmarks fem sjukvårdsregioner finns lika många journalsystem med läkemedelsmoduler. I studien fick sammanlagt tio läkare, två i varje region, utföra testförskrivningar både i det system de använde till vardags och ett av de andra systemen.

Resultatet visade att ordination av läkemedel i tablettform uppfattades som relativt enkelt i alla system. Det fanns dock stora skillnader i användarvänlighet, till exempel hur många klick som behövde utföras och om funktionen ”ny ordnation” var direkt tillgänglig som en knapp i systemen eller inte.

Svårigheterna uppstod främst när läkemedlen skulle beredas för injektioner och när intervall mellan medicineringstillfällen skulle anges, till exempel vid nedtrappning av läkemedel. Särskilt krångliga var de system som använde förkortningar istället för hela ord, då vissa av förkortningarna upplevdes som obegripliga.

– Systemen hade svårt att hantera allt som krävde beräkningar av doser. Läkarna fick räkna på papper och mata in resultatet i systemet, berättade Christian Nøhr.

Kunskaperna från testerna har använts vid datamining i 90 000 danska och franska patientjournaler för att spåra IT-relaterade fel vid läkemedelsförskrivning.

– Analys av data visar att det finns vissa mönster i de fel som uppstår. Dessa kunskaper är mycket värdefulla för att utarbeta riktlinjer för design av nya läkemedelsmoduler.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera