Nyhetsarkiv

Läkarna nöjda med industrins utbildning

82 procent av de tillfrågade läkarna uppgav att de tycker att läkemedelsindustrins utbildningar håller hög eller mycket hög kvalitet, medan bara 54 procent tyckte att landstingens utbildningar höll den kvaliteten.
76 procent av läkarna uppger också att de är oroliga för sin kompetensutveckling om kontakterna med läkemedelsindustrin begränsas.

Enkäten skickades ut till 1200 läkare. 259 specialister i allmänmedicin och 132 specialister i psykiatri eller intermedicin svarade på frågorna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera